Bán tủ đông mini, tủ đông dung tích nhỏ nhất 100L funiki giá rẻ: Tủ đông Funiki HCF-100SC 1 ngăn

Tủ đông mini loại nhỏ 100L, Tủ đông Funiki hòa phát với dung tích nhỏ nhất chỉ với 100 lít — Model Funiki HCF-100SC. Tủ đông mini 100 lít Funiki HCF-100SC 1 ngăn loại 1 ngăn đông 1 chế độ đông.

http://skyair.com.vn/ Chúng tôi chuyên cung cấp điện lạnh, Bán tủ đông Funiki HCF-100SC 100 lít chính hãng Funiki — Hòa phát, cam kết sản phẩm mới 100% nguyên thùng. bảo hành 15 theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Tủ đông mini Funiki HCF-100SC 100 lít

Tủ đông mini 100 lít Funiki HCF100SC ,1 ngăn 1 chế độ — đông

- Dung tích: 100ml
- Kích thước: H840 x D610 x W544
- Làm lạnh tự nhiên — đối lưu không khí

-Trọng lượng : 29.5 Kg

-Điện nguồn : 220v/50Hz

-Công suất điện (W) : 100 W

Tham khảo Sản phẩm Tủ đông Funiki 2015

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-655S2NN dàn nhôm 2 ngăn 2 chế độ 270L5,550,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-600S2NN 240L 2 ngăn 2 chế độ dàn nhôm4,950,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-505S2NN 205L 2 ngăn 2 chế độ dàn nhôm4,650,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-665S1NN 352L 2 ngăn dàn nhôm5,450,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-500S1NN 252L dàn nhôm4,800,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-335S1NN 162L 1 ngăn 1 chế độ dàn nhôm4,150,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-600S2PĐ 240L 2 ngăn dàn đồng 5,500,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-655S2PĐ 270L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng 6,100,000 VNĐ

Tủ đông funiki Hòa Phát HCF-505S2PĐ 205L 2 ngăn 2 chế độ dàn đồng5,100,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-500S1PĐ 252L1 ngăn 1 chế độ dàn đồng5,250,000 VNĐ

Tủ đông Funiki Hòa Phát HCF-665S1PĐ 352L 1 ngăn 1 chế độ dàn đồng5,950,000 VNĐ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.