Sự lựa chọn giữa ngã rẽ mang tên tuổi 20

Tuổi 20 …

Cái tuổi mà chẳng ai đi qua mà lại không có 1 nỗi buồn phiền , nỗi buồn phiền vô hình chẳng biết gọi tên nó là gì. Nếu ai chưa có nỗi buồn phiền ấy thì đợi đi nó sẽ tới đấy :) Một ngã rẽ mà chẳng biết rẽ đi đâu dù biết rằng con đường nào cũng sẽ dẫn đến một tương lai dù là đi đường thẳng hay đường vòng… Nhưng ít nhiều ai mà chẳng muốn chọn cái con đường tốt hơn đúng không ? Lần này nỗi buồn mang tên SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn và buồn tủi là nỗi niềm mà từ bé đến lớn tôi luôn vẫn sợ, vẫn sợ sự bỏ rơi như những ngày bé . Sợ nhưng chẳng làm được gì và rồi nó thành một vết thương trong tim cho đến tận..bây giờ. Nếu yêu đơn giản chỉ là yêu thì thật vui biết mấy. Tại sao yêu lại mang nhiều thứ bên trong để rồi phải có nỗi buồn quái quỷ thế này . Một bên là 1 người yêu bạn thực sự đang đi học và rất mập mờ, một bên là 1 người yêu bạn có sự nghiệp ổn định và chỉ có 1 thiếu sót là không biết yêu thực sự hay không thôi…

Like what you read? Give Quỳnh Như a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.