Higit sa marangyang buhay na inaasam
Ay ang mapagpalayang lipunan
Isusulat, iuukit, paulit-ulit na isasambit —
Hanggang kailan gugugulin ang panahon?

Hindi man tiyak ang bukas
Subukan natin muling umalpas
Nakakapagod, nakakaubos ng enerhiya
Marahil nasa huli ang pag-asa

--

--