Kristendom er ikke bedre end islam

Min far lærte mig at tro på julemanden. Han fortalte mig om julemandens kane, der var fuld af gaver, som skulle gives til byens børn juleaften; ikke til alle børn — kun til de, der havde været artige.

Måske tænkte min far, at julemandshistorien var et udmærket element i den opdragelse, der skulle gøre mig til et ordentligt menneske; og det kan ikke udelukkes, at fortællingen om julemanden påvirkede min adfærd — i hvert fald i december.

Julemanden er ét blandt mange eksempler på, at menneskeskabte myter kan være nyttige, når man vil lære andre, hvad der er rigtigt og forkert. Men spørgsmålet er, om usande historier også er den bedste vej til at styrke børns forståelse af etik.

De konservatives politiske ordfører, Mai Mercado, har skrevet et blogindlæg med titlen “Kristendommen er bedre end islam”. Indlægget vidner om, at Mai Mercados forældre også har lært hende at tro. Ikke på min julemand, men på en, der er bedre.

Kristendommen har faktisk været så nyttig i Mai Mercados egen opdragelse, at hun sammen med Det Konservative Folkeparti foreslår, at kristendommen skal fylde mere og være et obligatorisk fag i folkeskolen. Ikke kun for de kristnes børn — for alle børn. “Vi har ikke religionslighed, og det skal vi heller ikke have. Noget er bedre end andet.”, argumenterer hun.

Mai Mercado nævner dog ikke, at cirka 1,1 million danskere kalder sig ateister ifølge en Gallup undersøgelse. Hun fremlægger heller ikke bevis for, at denne befolkningsgruppe skulle have en særligt anløben moral. Hun nævner ikke, at antallet af kirkelukninger er højere end nogensinde, samtidig med at kriminaliteten falder år efter år. Eksempelvis er kriminaliteten faldet 10 år i træk i Vollsmose, der vistnok ikke har oplevet en særlig kristen vækkelse.

Mai Mercado mener, at kristendommen er en så integreret del af Danmark, at den er selve grundlaget for forståelsen af vores kultur. Hun nævner dog ikke, at der har levet mennesker i Danmark, siden fortidsmenneskene kom hertil for mindst 240.000 år siden. Men måske forestiller Mai Mercado sig, at Danmarks kultur lå upåvirket hen i 239.000 år, indtil vi importerede kristendommen.

Hun nævner ikke, at mange danske vikinger har holdt fast i den festlige Jul, selvom de missionerende udlændinge kæmpede hårdt for, at vi kaldte det Kristmesse og erstattede vores alkohol og julelege med bønner og kirkegang. Ugens fjerde dag hedder nok ikke torsdag efter den nordiske gud Tor, og vores nationalsag “Der er et yndigt land” handler nok ikke om “Frejas sal” — hvis man er Mai Mercado.

Illustration fra tegneserien Batman versus Superman

Jeg deler Mai Mercados ønske om, at alle børn må vokse op og blive fornuftige mennesker, der forstår at behandle andre med respekt og omsorg og lærer forskellen på rigtigt og forkert. Men jeg er dybt uenig i, at læren om etik skal forstyrres af skænderier om, hvis gud der er den bedste.

Der bor i dag 226.000 muslimer i Danmark, og det bekymrer Mai Mercado for, som hun siger, “Der er en sammenhæng mellem religiøst betinget terror og religion. Man kan ikke stave til islamisme uden at stave til islam”. Heldigvis bringer hun også den indrømmelse, at “enhver religion rummer en stor dybde og et væld af fortolkningsmuligheder”, og det er nok klogt.

Så kan vi nok blive enige om, at det var en ganske dårlig fortolkning af kristendommen, der ledte til 1,7 millioner menneskers død i de 197 år, korstogene varede.

Hekseafbrænding til Sankthans. Foto: Judith

Det var nok også en dårlig fortolkning af kristendommen, der ledte til 500 år med heksejagt, hvor utallige mennesker, fortrinsvis kvinder, blev brændt på bålet for at tro på noget andet end Mai Mercado.

Det var nok også en temmelig dårlig fortolkning af kristendommen, der støttede op om et patriarkalsk Danmark, hvor kvinder skulle tie og først fik valgret i 1915.

I dag er det også en dårlig fortolkning af kristendommen, der leder til at visse danske præster stadig diskriminerer mod personer, der har en anden seksualitet end Mai Mercado. Det er også en dårlig tolkning af kristendommen, der er årsag til, at de danske kvinder, der bor på Færøerne, stadig ikke har fri abort.

Danske folkeskolelærere gør en væsentlig indsats for opdrage de nye generationer. De lærer børnene, at man skal behandle andre med respekt — også dem, der har en anden religion end ens egen. Lærerne fortæller ikke børn, at den, der behandler andre dårligt, kommer i helvede — og alligevel lærer børnene, hvad der er god opførsel, og hvad der er mobning.

Det Konservative Folkepartis forslag om tvungen kristendomsundervisning er kontraproduktivt i forhold til at udbrede sunde værdier. Jo mere religionsfri vores folkeskole er, jo mere kulturel forskellighed kan den rumme. Det sikrer, at folkeskolen også kan rumme og opdrage de muslimske børn, som Mai Mercado er så bange for.

Jeg er ikke kristen, men jeg har dog lært, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Måske skulle Mai Mercado fokusere lidt mindre på sin kristendom, og lidt mere på sin etik.