Co mě naučilo 10 hodin používání aplikace Letgo
Tom Sládeček
4

Je jasné, že letgo budoucnost má a jeho potenciál je vidět hned na první pohled, jak pán v článku sám řekl, letgo(mobilní i pc verze) je velmi jednoduché, vše v podstatě uděláte na jeden, max. dva doteky, a hned první věc, kterou uživatel vidí při spuštění, jsou fotky inzerátů. perfektní, tak má vypadat a fungovat internetový bazar

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.