Úskalí vzdělávacích politik a modelů u dospělých
Josef Kocurek
22

Ač jsem sama poměrně dlouho vystačila s tím, že mám maturitu na Střední knihovnické škole (v 80. letech velmi výběrové studium), musí říci, že z pozicie manažera jsem zjistila, že stagnace k získávání dalších informací se typicky vyskytuje u lidí s nižším formálním vzděláním (SŠ). U lidí, kteří dokázali vystudovat VŠ, byť před 30 lety, se tento jev nevyskytuje. Zobecňuji, samozřejmě. Nicméně rysem VŠ studia vždy byla vysoká míra nutného zapojení do organizace studia, zjištění si informací, co, kdy, kde je nutné stihnout udělat. Být samostatný, sám odpovědný za to, že do školy dorazím atd. Nevím, jak tento koncept přenést na nižší stupeň studia….jako matka dospělých děti vím, že doba mezi 15–20 rokem není jednoduchá a osobně bych si netroufla dát mladým lidem v tuto dobu volnou ruku. Ale asi by to bylo užitečné.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Radka Římanová’s story.