Dokážeme si představit podobný úspěch ve vzdělávání rodinného práva, genderových otázek nebo třeba politických struktur? Jedná se spíše o teoretické oblasti, ale pro rozvoj společnosti jsou stejně důležité.
Úskalí vzdělávacích politik a modelů u dospělých
Josef Kocurek
22

Při vaší zmínce o významu vzdělávání v oblasti genderových otázek jsem si vzpomněla na loňskou návštěvu vídeňské městské knihovny — ústřední pobočka (moc doporučuji navštívit).

Knhovna je open space, nicméně v jedné části je regály vytvořený prostor pouze pro ženy. V policích jsou knihy, nikoli Steelová, , ale zejména s tématem sebeuvědomění si hodnoty, významu žen, významu rodiny atd. Oddělení navštěvují ženy z kultur, kde by se návštěva knihovny plné volně pobíhajících mužů mohla stát zapovězeným ovocem. Mají tu svůj vlastní prostor a knihy, které jim jsou nabízeny, rozhodně jednoznačně směřují k tomu, aby si našly trochu novou cestu životem. V odd. jsou také počítače, na které muži nechodí. Nejde o hermeticky uzavřený prostor, ale jde o prostor, kde se ženy cítí bezpečně…nevím, zda to píšu dost jasně, ale pro tuto cílovou skupinu (ve Vídni dost silně zastoupenou) není tato oblast vzdělání teorií. Samozřejmě, okouzlil mě ten elegantni vídeňský způsob provedení.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Radka Římanová’s story.