Транспортна схема на София
Stoian Stoianov
5325

Поздравления за ИДЕАЛНАТА РАБОТА! Очакваме реакцията на столична община. Или по-скоро липсата на такава.

Това нещо трябва да се изпринтира на всяка една спирка, а автора му да получи надлежна награда!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Radoslav Penev’s story.