Hijyene Çok Takılmamak Gerek

Erken yaşlarda farklı türde mikro organizmalarla karşılaşmak güçlü ve düzgün işleyen bir bağışıklık sistemi için şart. Pediatrics’de ebeveynlerin bebeklerinin emziklerini temizleme davranışlarının bebeklerde alerji gelişimine herhangi bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi yönünde bir araştırma yayınlandı. Buna göre emzikleri ebeveynleri tarafından emilerek temizlenen bebeklerde astım, egzama ve allerjen hassasiyetine bağlı diğer klinik sorunların görülme sıklığının daha düşük olduğu belirlenmiş. Ebeveynlerin emziği emerek temizlediği durumda bebeğin mikro florasındaki farklılaşmanın bir çeşit koruma etkisi sağladığı gözlemlenmiş.

Kaynak : www.bilimteknik.tubitak.gov.tr

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.