Omega-3 ve Kan Sulandırıcılar Birlikte Kullanıldığında Felç Riski Taşıyormuş..

Omega-3 ve omega-6 insan vücudunda üretilmediğinden dışarıdan alınması gereken yağ asitleridir.Ne işe yarar? niçin almak gerekir? hücrelerin fonksyonlarını yerine getirmesi için sinyal ileticilerin üretilmesinde kullanılır. Omega-6 bitkisel yağlardan alınabilabiliyor.. Omaga-3 biraz daha zor bulunuyor; öemga-3 hayvansal ve bitkisel kaynaklardan alınabiliyor. Özellikle temel besinleri planktonlar olan balıklardan vücuda alınabilmektedir. Son zamanlarda dikkat çekici olarak özellikle kan sulandırıcılarla (aspirin vb. kan viskozitesini artıran ilaçlarla birlikte) kontrolsüz ve fazla miktarda alındığında beyin damarlarında oluşabilecek kanamalar nedeniyle felç riski orta çıkarabileceği tıp çevrelerinde seslendirilmektedir.

Vücut metabolizmasının balık yiyerek alınan balık yağı ile kapsül (tablet veya şurup) olarak alınan balık yağınıa farklı yaklaştığı; farklı şekilde işlediği tespit edilmiş. Kapsül, tablet veya şurup içerisinden alınması hedeflenen omega-3'ün vücuda yararlı süreçler içerisine dahil edilemediği sonucuna ulaşılmış. Yapılan araştırmalarda balık yağı içeren gıda takviyelerinin plaseboya (ilaç görünümlü şekerlere) üstünlüğü olmadığı bildirilmiş.

Kısaca balık yiyerek alınan omega-3'ün vücuda faydalı; gıda takviyesi ilaç olarak omega-3'ün faydasız (hatta zararlı) olduğu sonucuna ulaşılmış. Oldukça da pahalı fiyatlarla piyasada pazarlanan bu gıda takviyelerine para vermenin yersiz olduğu; balık yağlarının sahte ilaçlar olduğu iddia edilmektedir.

Biraz daha bilgi için link:

ahmetrasimkucukusta.com

aa.com.tr/tr/saglik/balik-yagi-ve-d-vit

aa.com.tr/tr/saglik/omega-3un-fazlasi-beyin-kanamasina-yol-acabilir

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.