Vlastní e-shop i bez vysokých nákladů na pořízení?

Rozhodli jste se začít on-line podnikat? Jistě teď stojíte před volbou, kde a jak si nechat vytvořit Váš nový on-line obchod, který bude klíčem Vašich prodejů.
V zásadě máte na výběr ze dvou cest.

První je, nechat si e-shop vytvořit na míru. Druhou cestou je pořídit si hotové řešení e-shopu.
Vývoj vlastního e-shopu na míru je poměrně nákladnou investicí, a ne vždy je zapotřebí. (Rozdíly mezi vývojem vlastního e-shopu na míru a hotových řešení si probereme v dalším článku).
Pořízení hotového řešení, kterému se budeme v článku blíže věnovat, je sice levnější investicí, ale také má svá rizika.

Hotové řešení lze pořídit i plně zdarma. Když bychom ale přihlédli k faktu, že ne každý si zvládne sám zřídit a zprovoznit toto řešení, pak Vás to bude stát práci programátora, který Vám e-shop nastaví, zprovozní a bude po ruce v případě problému. Ušetříte sice na poplatcích, ale už ne tolik na zprovoznění, zaučení, implementaci všech potřebných funkcí a především času.

Pokud se všem těmto starostem chcete vyhnout, poohlídněte se po placených verzích hotových e-shopů. Zde máte většinu problému vyřešenou, a navíc i technickou podporu, která oproti Vašemu vlastnímu programátorovi řeší problémy ihned. Není totiž nic horšího, než když e-shop nefunguje. Vy tak nevratně přicházíte o své zákazníky, a často i nevědomky, dokud nepřijdete na to, že něco nefunguje, což pokud čas od času netestujete funkce, může trvat i dlouhou dobu. Toto se Vám naštěstí u velkých placených poskytovatelů hotových řešení e-shopu nestává. Oni vše testují za Vás.

Prošli jsme všechny nabídky e-shopu na českém trhu za Vás, a zvolili jsme nejvhodnější řešení. Osobně se nám velice líbí provedení společnosti Shoptet, která patří mezi největší hráče, a svými pozitivními recenzemi uživatelů se staví na český vrchol. Mimo e-shopu jako takového, který startuje od pár korun měsíčně, nabízí plno chytrých funkcí, které Vám podnikání usnadní. Od účetnictví až po vlastní úpravy e-shopu na míru. Tak se odlišíte od konkurence vlastním e-shopem, aniž byste vynaložili statisíce za vývoj.

Díky spokojenosti jak naší, tak i našich klientů se společnosti Shoptet, jsme se rozhodli navázat vzájemnou spolupráci, a nabízet tak našim klientům ještě lepší služby v přípravě, nastavení a vedení jejich e-shopu. Patříme tak mezi partnery společnosti Shoptet. Co se tím pro naše klienty zlepšilo? Jsme jako první informováni o chystaných novinkách, jako první zaučeni, a také jsme lépe zběhlí ve všech funkcích a máme přednostní technickou podporu pro nás i naše klienty. Taktéž máme možnost modifikovat vzhled přesně na míru klientům.

Pokud jsou Vaše plány podnikání spíše v zahraničí, než-li v České republice, doporučili bychom Vám se poohlédnout po jiných řešeních, především více personalizovaných pro zahraniční trh. Velice oblíbenou platformou je například Shopify.

Plánujete-li rozjezd v České republice a následnou expanzi do zahraničí, je především na Vašem vlastním business plánu a zhodnocení, kdy by zmiňovaná expanze do zahraničí měla nastat. Pokud by se jednalo o pár měsíců, doporučovali bychom rovnou odstartovat podnikání na globálním řešení. Ovšem pokud je horizont času rok a více, doporučovali bychom prvně odstartovat na českém řešení, a před expanzí se nějakou dobu dopředu začít připravovat a zjišťovat, co se Vás bude touto expanzí týkat. Ne vždy je pak nutný přechod na jinou službu. Přechod se týká především radikálních změn, jako například změn dopravců, jiné daňové politiky a podobně.

Jste rozhodnuti začít, ale stále si nejste jisti? Ozvěte se nám a rádi Vám pomůžeme zvolit a nastavit správné řešení na míru.

rakowski.studio

Rakowski & Co. Studio
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade