Side projects

Arba skęsti, arba plaukti

Tai apie side projects. “Ką žmonės dirba?” — pilietinis projektas, žurnalas, podcastas, radijo laida, naujienlaiškis, gal neužilgo knyga. Viskas vyksta, virsta, nesustoja. Dar dangus negriūva, bet vakar darbe, apie 8.30 vakare, prie manęs priėjo mūsų nuostabioji valytoja Marija ir sakė: mergaite, jūs tokia jauna, naudokitės gyvenimu, nesedėkit darbe iki taip vėlai. Nė kiek savimi nesidižiuoju, kad dabar taip daug dirbu. Šudas yra daug dirbti. Kažką negerai planuoji, negerus sprendimus priėmei, kad sėdi iki nakties.

O vakar sedėjau ir perrašinėjau interviu su Aiste Jakimavičiūte iš Penketų. Ji man į ausinę pasakojo, kad kartais pačiai atrodo, kad gyvena kelių žmonių gyvenimus — pati nežino, kaip viską spėja. Per ausinę net girdžiu, kaip ji trykšta džiaugsmu, visa pilna gyvenimo, bet ir girdžiu, kad yra buvę pervargimo akimirkų. Nemeluosiu, matau save ir puikiai suprantu apie ką ji. Čia toks “type two fun” — kai darai, tai nevisai linksma, reikia kartais per sukąstus dantis… Sėdi iki belekada darbe, už lango vasara, nori su draugais geriau ledų prie ežero. Bet žinai, kad jei nepadarysi, tiesiog nepasidarys. Ir nebebus viso ko, ką su tiek meilės pradėjai. Todėl padarai. Praeina kiek laiko, pamiršti, kaip sunku buvo, o tada džiaugiesi tuo, ką ėmei ir sukūrei.

Ryte klabėjau su draugu. Sakė, kad jo tikslas dirbti tris, daugiausia keturias dienas per savaitę. Žiūriu į jį ir, nors jam pačiam taip neatrodo, mano akimis jam jau dabar sukasi puikiai — darbas laisvo grafiko, šaunios direktoriaus pareigos, randa laiko ir sportui ir savo hobiams. Svarbiausia, atsipalaidavęs, niekada nemačiau stresuojančio, visad dėmesingas ir ramus.

Tad taip į jį bežiūrėdama supratau, kad skirtumas tarp manęs ir jo labai paprastas — aš nebeišlaikau dėmesio. Visko tiek daug sukasi, net bijočiau medituoti, nes reiktų paimt ir pažvelgti į savo pačios minčių viesulą. Susisuktų galva ir tikrai supykintų. Sako, kad save su kitais lyginti negerai. Nesutinku. Kartais gerai, nes pamačius kituose kažką gražaus, pasiimi tai ir sau, lyg priminimą, kad galima ir kitaip, kad viskas priklauso nuo požiūrio.

Tada pagalvoju dar apie side projects. Aha, “ką žmonės dirba?”, tikras side project. Nuo devynių iki šešių aš darbe. Ir jei tavo side project pasidaro tau pačiai nebemielas, užuot pripildęs energijos, rodos, atima laiką, kurį galėtum praleisti lankydama parodas, gulėdama su knyga prie upės ant žolės ar su drauge gerdama šampe mielam Vilniaus bare… Kam tau tada tie tavo projektai? Jei nebeteikia džiaugsmo tau, tikrai neteiks ir kitiems. Ir neįkvėpsi tu nieko, nes būsi tas pvargęs, persidirbęs ir dėmesio neišlaikantis žmogus.

Visi turim tą vieną draugą, kuris ant durų laiko pasikabinęs sąrašiuką dalykų, kurios vieną dieną norėtų nuveikti — išmokti kalbą, pradėti lankyti plaukimo pamokas… O kodėl nedarius dabar? Kodėl svajoja apie kažką geresnio, o šiandieną leidžia veikloms “ne iš sąrašiuko”.

Gražu būti atsipalaidavusiu žmogumi. Tokiu, su kurio norisi stabtelėjus pasišnekučiuoti, spotaniškai atsigerti kavos ar papietauti. Tokiu, kuris žiūri tau į akis ir girdi, klausosi, čia ir dabar su tavimi šnekučiuojasi.

Tokios tos kelios mintys, labiau gal net sau nei kažkam kitam apie side projets ir kaip nenuskęsti nesibaigiančioje darbų jūroje. Rytoj ar poryt nebus mažiau darbų, o savo projektus reikia valdyti taip, kad jais mėgautumeisi, kad jie būtų tavo šventovė ir energijos šaltinis. Kitaip — baigsitės abu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.