Yaxshi niyat ya’rim mol, yohud onaning qarg’ishi.

Assalomu alaykum qadrli o’quvchi. Bugun taniqli shoiramiz Marhabo Karimova she’rlariga murojaat etamiz. Bu she’r bizga o’rnak bo’ladi degan umiddaman.

Bir sahroyi ayolning
O’g’ilchasi sho’x ekan.
Undan zarar ko’rmagan,
Biron kuni yo’q ekan.

Qozondagi taomin,
Tepib qochib ketarkan,
Meshidagi suvini,
Sepib qochib ketarkan.

Qarg’ar ekan bolasin,
Qilolmasdan epini.
Qirqib qochganida kir
yoyadigan ipini:

“Hoy, ipimni qirqmagin,
Qalbingga ilm to’lgur.
Hoy, meshimni teshmagin,
Ka’baga imom bo’lgur!

Sichqon dumin kesmagin,
Beozor bo’l, to’g’ri yur.
G’arib yo’lin to’smagan,
Ka’baga imom bo’lgur”.

Demas ekan: “Juvonmarg”,
“Haromi”, “Maraz”, “O’lgur”.
Bitta ekan qarg’shi:
“Ka’baga imom bo’lgur!”

Niyat ketdi, vaqt o’tti,
Misli yel yo shabada.
Shu onaning, shu o’g’li
Imom bo’ldi Ka’baga.

Ne-ne shohu sultonlar,
Orqasidan turib g’oz.
Unga iqtido qilib,
O’qir edilar namoz.

Duo-la shum boladan,
Chiqdi bir xush nafasli
Olim, hofizi Qur’on -
Abdurahmon Sudaysiy.

Nazoratda insonning,
Har so’z, har bir nafasi.
Ibrat bo’lsin bizga bu
Allohning mo’jizasi.

Komil inson ko’rdingmi,
Marxabo, bilki ular — 
Ota-ona, elidan
Duo olgan bolalar.

Like what you read? Give Rashid Tojiboyev Sobir o'g'li a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.