Etlik Beko Servisi 229 10 41- 229 10 42 ANKARA

229 10 41–229 10 42

Etlik Beko Servisi, Etlikte Beko Servisi, Beko Etlik Servisi, Beko Servisi Etlik, Ankara Etlikte Beko Servisi, Etlikte Beko beyaz eşya Servisi, Etlikte Beko klima Servisi, Etlikte Beko kombi Servisi, Ankarada Beko Servisleri, Beko Ankara Servisleri

Etlik Beko Servisi olarak Ankara ili, ilçe ve köylerinde 7/24 çalışma esasları doğrultusunda memnuniyete dayalı 1 yıl garantili Beko Servisi bakım ve onarım hizmetleri firmamız olan Beko Etlik Servisi tarafından verilmektedir.

Etlikte Beko Servisi dendiğinde ilk sırada yer alan Etlik Beko beyaz eşya Servisi, Etlik Beko klima Servisi ve Etlik Beko kombi Servisi olarak vermiş olduğumuz hizmetlerde uzman Beko Etlik Servisi elemanlarımızca arızalar en kısa zamanda giderilmektedir.

Ankarada Beko Servisleri arasında önemli bir konumda olan firmamıza telefon ile ulaştığınızda veya mesai haricinde telesekretere not bıraktığınızda sizlere en kısa sürede cevap verilerek uzman Beko Servis elemanlarımızca şikayetleriniz dinlenir, en kısa zamanda Servis fişiniz hazırlanır ve gün içinde en uygun ücret ile arızalı Beko cihazınız tamir edilerek şikayetiniz giderilmektedir.

Araçlarımız tam donanımlı seyyar atölye olup Beko ürünlerinizin arızalarının %97lik bir bölümü mahallinde giderilerek en kısa zamanda mağduriyetiniz giderilir.%3lük bir bölümü denemeye tabi tutulacak olanlar Beko Servisi Etlik atölyemize alınarak teste tabi tutulduktan sonra en kısa zamanda müşteriye 1 yıl garantili olarak iade edilir.

Beko Ankara Servisleri dendiğinde iddialı bir konumda bulunan firmamız Ankara Etlikte Beko Servisi olarak haklı bir gurura sahiptir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.