Rulo

Como dice la canción: Taki jest taki dobry jak dobre jest jego serce. Taki jest taki szybki jak szybkie jest jego serce. Jego serce jest tak szybkie.

Rulo