มาทำ 2016 best nine on Instagram! กันเถอะ

สำหรับวิธีการทำไม่ยากเลย 2016 best nine on Instagram! มาดูกันเลย

  1. เข้า Link : https://2016bestnine.com/ เพื่อทำการ Generating รูปภาพจาก Instagram ของเรา สามารถทำได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์

2. ในช่องจะมีให้กรอก Instagram ID ให้กรอกชื่อ Instagram ของเราลงไปในช่องนี้

3. หลังจากกรอก Instagram ID แล้วให้กดปุ่ม Get ทางด้านขวามือ เพื่อทำการ Generating รูปภาพจากใน Instagram ของเรา

4. เมื่อกดปุ่ม Get เรียบร้อยแล้วหน้าจากจะปรากฏ 2016 best nine on Instagram! จาก Instagram ของเราขึ้นมา

ถ้า Instagram ตั้ง Private Account ไว้ให้ไปปิดก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถ Generating รูปภาพได้
2016 best nine on Instagram! ของเราพร้อมสำหรับแชร์ผ่าน Instagram, Facebook และ Twitter
แบบ Original Version
แบบ Photo only version
เราสามารถ Create 2016 best nine on Instagram! ให้เพื่อนได้อีก 1 คน เพียงแค่ใส่ Instagram ID ของเพื่อนลงไป

5. 2016 best nine on Instagram! ของเรา สามารถแชร์ผ่าน Instagram, Facebook และ Twitter ได้เลยทันที โดยมีให้เลือกสองแบบคือ Original version และ Photo only version

ขอให้สนุกกับการสร้างความทรงจำในปี 2016 จากรูปภาพใน Instagram กันนะครับ ^^

Like what you read? Give Ratchanon J. (iFORCEzi) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.