Załóż konto w Millennium i zgarnij do 700 PLN
Wojtek Pietrusiewicz
11

Wojtek, nie poznaję cię. Wchodzisz w blogowanie o finansach w ślad za Michałem Szafrańskim?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rafał Piekarski’s story.