Gdzie jedziemy?

Mnóstwo wymarzonych kierunków, żadnych pożądanych terminów, poza urodzinami. Gdy chce się odwiedzić wszystkie kraje tego świata, każdego dnia znajdzie się dobry cenowo lot do któregoś z miejsc. Trzeba często wybierać dłuższe pobyty, nieweekendowe wyloty i przyloty, podróże z przesiadkami. Pieniądze na nocleg i jedzenie pojawią się. Na początek wystarczy marzenie, prędka decyzja i jednak trochę funduszy na bilety. W pozostałych życiowych sprawach również nie zawadzi być odważnym i elastycznym.

Myślę, że warto mieć wizję, szaleńczy plan, utrzymującą przy życiu myśl. Marzenie o nas samych, naszych przyszłych ścieżkach, wyjazdach, relacjach z innymi, treningach czy ogólnym rozwoju. Prawdopodobnie naszym największym problemem jest stosunek do pieniądza – ciągłe martwienie się o jego brak i odczuwanie żalu, gdy go wydajemy. Co chciałbyś robić, gdyby pieniądze nie miały znaczenia? To pytanie z filmów motywacyjnych powinniśmy zadawać częściej niż „jak się czujesz?”. Najprostsza i najlepsza odpowiedź? Rób to co uwielbiasz i zapomnij o swoim koncie. Tak już jest, że to pasje przyciągają banknoty. Jeżeli chcesz podróżować, to myśl o tym, zadzwoń do znajomego i powiedz, że dzisiaj wyjeżdżacie, idź na dworzec i pojedź gdzieś regionalnymi kolejami, lub kup bilet na samolot i strasznie ciesz się ze swojej decyzji.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.