Wyjaśnienia

Razem dokądś zmierzamy. Razem jesteśmy dłużej, niż ktokolwiek sądził. Razem mamy ponad 40 lat. Razem żyjemy, szukając szczęścia. Razem wychodzi ponad 100 000. Razem z nią jest wspaniale. Razem z dniem dzisiejszym będzie 800. Razem z tym kotem jest ich 12.

Przyjmuję, że obecna sytuacja to wynik działań, odejmowania, dodawania. To wiele elementów pracujących razem. Złożone w całość dają obecną wersję nas. Aktualne marzenia i narzekania zmienią się w naszą przyszłość. Łączenie kropek patrząc wstecz to ciekawe zajęcie. Pokazuje jak wszytsko razem zadziałało na nasz sukces. Stąd nazwa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.