Už nás to brzy čeká. Geniální a spásná elektronická evidence tržeb. Od 1. prosince 2016 začne platit pro hotely a restaurace. Od 1. března 2017 potom pro maloobchody a velkoobchody a od roku 2018 (na další dvě etapy) pro zbytek. K čemu je to vlastně dobré? Pomůže to něčemu?

Termín zavedení se několikrát posouval. Ať už to bylo kvůli průtahům ve sněmovně, kvůli tomu, že se zákon několikrát měnil, nebo kvůli technické stránce věci, stále nebylo dlouhou dobu jasné, kdy se má systém spustit. Komické na tom celém ale ani není tak odkládání jako spíš podstata věci. Proč pan Babiš…


Poměrně ožehavé téma. Upřímně mě před pár lety ani nenapadlo, že by nějaká vláda vůbec zastávala myšlenku podobným způsobem do internetu zasahovat. Jenže s příchodem pana Babiše se už asi nemůžu divit vůbec ničemu.

Píše se rok 2016 a Babišovo Ministerstvo financí vytváří ambiciózní zákon na blokování nelegalních hazardních stránek. Jasně, to zní přece celkem dobře. S nelegálním hazardem by se mělo zatočit. Ale počkat. Ty stránky se zablokují až po řádném soudním řízení, aby nedošlo ke zneužití, že ano? Ha ha ha, zasmál se pan Babiš a zlým jazykům zacpal hubu koblihou.

Ne. O zapsání webových stránek na tzv…


Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL se momentálně pokouší prosadit protikuřácký zákon, který by znemožnil kouřit cigarety ve všech restauracích v republice. Ačkoli se zákon v současném znění nepodařilo schválit (25. 5. 2016), není jisté, že v nějakém jiném znění neprojde. Hned na úvod pro jistotu řeknu, že cigarety nekouřím (pouze vodní dýmku). Je mi jasné, že je to zdravotní riziko, nikdy mi to nechutnalo a ani mi není moc příjemné ten kouř vdechovat. Možná to pomalu zní, že jsem přesně ten typ člověka, který by uvítal protikuřácký zákon. Jenže je tu několik zásadních problémů.

V poslední době to může…

Radomír Žemlička

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store