Statistikens utmaning

I ett tidigare försök tolkade jag statistik från bland annat Migrationsverket, DN och SvD, för att se om jag kunde konstatera hur många som uppehåller sig illegalt i Sverige. Siffrorna var chockartade. Igår presenterade dock SVTs Agenda siffror kring detta som skiljer sig från mina. Här går jag igenom dem och jämför.

Till att börja med: Jag lever inte i föreställning att SVT eller Agenda har en hemlig politisk agenda kring detta utan passar här helt enkelt på att påvisa hur komplext det är att tolka statistik och hur långt ifrån Agendas siffror jag hamnat.

I stor text är mina tidigare tolkningar, samt Agendas motbud i mindre text under.

163 000 människor sökte asyl i Sverige år 2015.
54 000 människor uppmanades att lämna landet.

Agenda höjer siffran över hur många som uppmanats att lämna landet till 
63 947 människor.

6500 människor hade två år senare lämnade landet.

Agenda höjer siffran till 31 901 över människor som självmant lämnat landet under perioden. 3037 människor har bara i år (halva perioden) utvisats av polis. Det vill säga minst 34 938 människor.

Eftersom polisen inte vet var de 47 500 resterande uppehåller sig kan de heller inte utvisas utan uppehåller sig nu illegalt i Sverige.

Agenda korrigerar siffran till 17 021 asylsökande som ska utvisas av polis.
Av dessa gömmer sig 12 288.

Av de 163 000 som kom år 2015 så befinner sig ca 156 000 fortfarande i Sverige, trots att systemet inte ämnat detta.

Slutsats

99053 människor har rätt att stanna. 
34 938 människor har lämnat. 
17021
människor återstår att utvisas, 12 288 av dessa gömmer sig.

Till detta kan tilläggas att det befinner sig fler människor som uppehåller sig illegalt i Sverige än dessa, sedan tidigare. Hur många exakt det rör sig om är av naturliga skäl omöjligt att veta eftersom de inte är registrerade.