Symbolfrågan

Varför är hakkorset förbjudet att bära, men inte Hammaren och skäran? Och varför är stigmat kring symbolerna inte i närheten av varandra när miljontals offer skördats under respektive flagg?

Hakkorset är en forngammal asiatisk symbol som än idag representerar lycka, motsvarande en fyrklöver, i Asien. Symbolen approprierades av nazisterna under första halvan av 1900-talet. Den är idag förbjuden att bära i t ex Sverige och Tyskland då den kommit att ha blivit synonym med ett stöd för, eller förnekelse av, nazismens brott.

Hammaren och skäran kom till under Oktoberrevolutionen (som ledde till skapandet av Sovjetunionen) och har sedan dess använts flitigt av kommunistiska partier, rörelser och länder. Men för många människor, i synnerhet som flytt kommunistiska diktaturen, betraktas symbolen synonym med kommunismens brott.

Finns det någon skillnad på symbolerna och varför åtnjuter inte Hammaren & Skäran samma fördömande som Hakkorset?

Frågan bör diskuteras ur minst två perspektiv:

1. Vad representerar symbolerna?
2. Finns det något konstruktivt syfte med att förbjuda symboler?

Symbolvärdet

Hakkorset, eller Svastikan, kom i Hitlers Tyskland att bli synonymt med Hitlers uttalade rasbiologiska analys och antisemitism. Den bygger på en indelning av människor i raser av olika rang där den överlägsna ”ariska rasen” skulle ta tillbaka makten från den onda och underlägsna ”judiska rasen”.

Hammaren & Skäran skapades som en symbol för unionen mellan arbetarklassen och bondeklassen. Den bygger på en indelning av samhället i klasser och strävar efter att arbetarklassen måste organisera sig för att återta makten från överklassen för att på så vis ge makten till majoriteten.

Dagens klassanalys

Klassanalysen, i motsats till Hitlers rasanalys, lever kvar i stor utsträckning i vårt samhälle även bland de som anser att målet inte är att bryta ned klassamhället utan t ex tycker att klassamhället är ett naturligt tillstånd som eggar och skapar incitament för att göra sitt arbete (i motsats till det klasslösa samhället som anses sakna arbetsincitament). Själva klassamhället förnekas dock sällan även fast Sveriges klassklyftor är historiskt små och inte i närheten av de flesta länders eller jämförbara med Oktoberrevolutionens.

Förbudets syfte

Man kan alltså tänka sig att symboler inte förbjuds för vilka brott som utförts i dess namn eller för att de är kränkande, utan för vad de symboliserar i grunden. Att det alltså inte är på grund av de miljontals mord som skett under varken Svastikans eller Hammaren & Skärans flagg som ett förbud kan komma på fråga, utan för vad ursprungligen representerar. Men om om man utgår från symbolernas ursprungliga mening, är då inte Swastikan en asiatisk lyckosymbol och borde betraktas som det? Jag menar att symbolen i och med nazisternas appropriering blev en ny symbol, som visserligen till synes är lik den asiatiska, men som betyder något helt annat. Ungefär som om en framtida civilisation grävde fram McDonalds-logotypen och använde den som en central symbol i en andlig vegansk religion. Symboler är som känt endast illustrationer som kan komma att användas som representation för idéer och värderingar. Det leder oss osökt in på frågan om det finns någon konstruktiv effekt av att förbjuda symboler.

Idéer och värderingar kan inte, av praktiska skäl, och ska inte, av demokratiska skäl, förbjudas — hur kränkande och felaktiga de än må upplevas. Anledningen till det är inte godhet, utan att vi skulle behöva nedmontera demokratiska rättigheter, de idéer och värderingar, som vårt samhälles positiva kärna vilar på. Däremot kan idéer och värderingar bemötas intellektuellt och fördömas. I bemötandet delar man med sig av alternativa idéer och motargument som syftar till att fungera som en motkraft. Jag undrar om det inte görs enklare och med mer konsekvens om man inte förbjuder motpartens symboler och i och med det öppnar för en diskussion om inskränkningar i den yttrandefriheten man håller helig.