David Mundyn seminaari Helsingissä 7.-9.6.2019

Homeopatiakoulumme tarjoaa Suomen laajimman ja kansainvälisimmän klassisen homeopatian koulutuksen; yhden lukuvuoden aikana koulullamme vierailee aina kaksi tai kolme tunnettua ulkomaista pitkän linjan homeopaattia.

Kesäkuussa saimme nauttia kansainvälisestä tunnelmasta koulullamme, kun englantilainen homeopaatti David Mundy isännöi seminaaria, jonka pääaiheena olivat hyönteiset ja hämähäkit homeopatiassa. Seminaaripaikkana toimi Joogakoulu Shanti avarine ja tunnelmallisine tiloineen Helsingin Töölössä.

Hämähäkki-lääkeaineita käytetään mm. moniin keskushermostohäiriöihin kuten keskittymishäiriöiden hoitoon, levottomuuteen, levottomiin jalkoihin jne.

Hämähäkkiaineisiin liittyy yleisesti myös mm. aktiivisuus, mutta myös voimattomuuden tunne, herkkyys metelille ja äänille, tanssi ja musiikki, värit, ahdistus, kramppaavat kivut, migreenit ja päänsäryt, sydänvaivat, sepsis ja verenmyrkytys. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että monen hämähäkkiaineen oireita helpottaa tupakointi.

Hyönteisaineet ovat omiaan useisiin akuutteihin tiloihin, joihin liittyy tulehdusta, ärsytystä ja polttavia kipuja mm. virtsateissä ja genitaalialueilla, sekä turvotuksiin kurkun alueella ja kaulan rauhasissa. Hyönteisaineisiin liittyy ahkeruus, kiireys, aktiivisuus ja järjestelmällisyys. Oireet ovat usein pahempia lämmöstä, parempia avoimessa ulkoilmassa ja kylmästä/kylmistä kääreistä.

Monien hyönteisten ohella saimme tutustua myös perhosaineisiin, joiden teemoihin kuuluvat kauneus/rumuus, seksuaalinen identiteetti, avautuminen/ulostulo, sota/rakkaus (rauha), keveys, keskittymishäiriöt/”lennähtely” sinne tänne, transformaatio, ja iho-oireet.

David jakoi ajatuksiaan case-analyysistä; kuinka tärkeä asiakas on kokonaisuutena ja miten on olennaista ymmärtää, kuinka oireilla on oma logiikkansa, ja kuinka ne kaikki liittyvät jollain tapaa toisiinsa. Homeopaatti osaa yhdistää oireiden välillä olevat kuviot ja yhteydet. Mieli ja keho kulkevat käsi kädessä, aina yhteydessä toisiinsa. Näimme videoita hänen vastaanotoltaan, kun hän haastatteli asiakkaitaan, sekä seurannoista, joissa näimme asiakkaissa tapahtuneet muutokset, niin mielen kuin kehon tasolla, oikein valittujen lääkeaineiden jälkeen.

Seminaaria elävöittivät myös Davidin näyttämät otteet elokuvista ja luontodokumenteista, joilla hän havainnollisti eri lääkeainetyyppejä, sekä monet kertomukset hänen monikymmenvuotisen uransa aikana sattuneista kohtaamisista ihmisten kanssa.

Lauantai-iltana saimme viettää yhdessä koulumme nelosten päättäjäisiä, ja juhlia kahta vastavalmistunutta klassista homeopaattia. Saimme nauttia herkullisesta ruuasta hyvässä seurassa, koskettavista puheenvuoroista ja kauniista lauluesityksestä.

Koulumme nelosia ja osa opettajista

Upea viikonloppu takana, uusia innolla odottaen!

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store