“ตั๋ง วิชชัญ กัลยาณมิตร” แรงบันดาลใจที่สามารถทำให้ขึ้นแท่นผู้บริหารได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 30

“วิชชัญ กัลยาณมิตร ” ผู้บริหารหนุ่ม วัย 29 ปี กับตำแหน่ง Vice President of Operations at HSBC Thailand

“วิชชัญ” หรือ “ตั๋ง” ทายาทนักการทูต ทำให้ชีวิตของเขาต้องบินไปหลากหลายประเทศตั้งแต่ยังเด็ก เล่าว่า “ผมเกิดเมืองไทยแต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองนอก ผมเติบโตที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลา 8 ปี หลังจากนั้นครอบครัวย้ายมาประจำการอยู่ที่ประเทศกัมพูชา 4 ปี และประเทศตุรกีอีก 4 ปี เมื่อผมโตขึ้น ผมได้บินกลับมาประเทศไทยเพื่อมาศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบินไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ University of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะความฝันของผมคือการเข้าไปทำงานในกระทรวงต่างประเทศ เป็นนักการทูต ได้นำเสนอประเทศไทย ได้ทำสิ่งดี ๆให้กับประเทศ แต่ชีวิตคนเราก็ไม่สามารถวางแผนได้ทุกเรื่องเสมอไป ผมจึงได้เริ่มทำงานที่ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ อพช. ที่คนทั่วไปรู้จักกันในนาม “เอ็นจีโอ (NGOs)” ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์การค้ามนุษย์ ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ปกป้องพวกเขาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการถูกค้ามนุษย์ ผมทำงานที่นั่นได้ 1 ปี หลังจากนั้นผมได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์และได้ทำงานที่บริษัท HSBC ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า การที่คนเราจะทำความดี เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ใน NGOs เราก็สามารถทำความดีได้

แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จ มีหลายปัจจัย ผมเชื่อว่าคนเราสามารถเก่งได้หลายอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมี People Skills คุณจะเก่งเรื่องเลข เรื่องออกแบบ หรือเรื่องอะไรก็ตาม แต่ถ้าหากคุณไม่มี People Skills ซึ่ง People Skills ที่ว่าคือทักษะในการเข้าถึงคน ผมเชื่อว่ามันก็ยากที่จะพัฒนาตัวเองได้ เพราะว่าการที่เรามี People Skills สิ่งแรกเลยคือเราสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้ เรารับฟัง เรารู้ว่าสิ่งที่คนอื่นเข้ามาในชีวิตเรา เขาทำงานอย่างไร ใช้วิธีอย่างไร ที่จะสามารถทำให้เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ เราสามารถใช้แรงบันดาลใจจากคนอื่น มาทำให้เราเก่งขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดว่าการที่เรามี People Skills เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ ทุกวันนี้ที่ผมได้ตำแหน่ง Vice President of Operation at HSBC Thailand ผมคิดว่ามันมาจาก Skill ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill แต่ Soft Skill หลัก ๆ เลยคือ People Skill ”