Druhý Čerstvý pátek

Máme velkou radost z toho, že Čerstvý pátek u Vás sklízí veliký úspěch.

Naši farmáři už také sklízejí jarní úrodu.

A my pro Vás máme první jarní salátky, ředkvičky a nebo dokonce křen.

Každý pátek pro Vás natočíme úplně čerstvé mléko, pár hodin nadojené od krháňských kraviček a nakrájíme čerstvé máslo.

Kromě super čerstvé bedýnky si u nás můžete objednat také hotové jídlo z farmářských a bio surovin.

Budeme se na Vás těšit opět v další Čerstvé pátky. :)

Like what you read? Give David Reich a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.