Az első beírás

Az első szöveg körvonalai még nem kezdtek feltűnni a láthatáron. Az utána következőké már igen. Még sem lett volna jó egyből mondjuk a másodikkal vagy a negyedikkel kezdeni. Ki kellett találni, s aztán — mert a jóból sohasem elég — meg is kellett írni azt a bizonyos elmaradhatatlan első szöveget.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.