Sizce oyunu kim kazanır? Yetenekli olan mı? Çok çalışan mı?

Ömer Ceran’ın HBR’de çıkan yazısını Medium bloğumuzda aynen paylaşıyoruz, keyifli okumalar…

En iyiler, en çok çalışanlar olabilir mi?

Almanya’da keman öğrencileriyle yapılan bir araştırma gösteriyor ki en üst seviyedeki keman öğrencileri tek başına pratik yapmaya, orta seviyedeki keman öğrencilerinden çok daha fazla zaman ayırıyor. Müzik eğitimi alan…

Evet artık birçok alanda otomatizasyon ve yapay zeka kullanımına şahit olmaktayız ve bu durum giderek daha da yaygınlaşacak, hayatımızın bir gerçekliği olacak. Peki otomatizasyonun yapamayacağı bizim sahip olduğumuz beceriler nelerdir diye düşünsek?

HBR’de çıkan “Otomatize Olmayacak 7 Beceri” yi sizler için bloğumuzda paylaşıyoruz. Keyifli okumalar..

Bugünün genç profesyonelleri akıllara durgunluk…

Selin Yetimoğlu’nun İş-Yaşam Dengesi üzerine yazdığı HBR’de çıkan kapsamlı ve aynı zamanda vurucu yazısını remote bloğumuzda sizler için paylaşıyoruz. Keyifli okumalar…

“Mesai saatleri içinde o masada oturmak ya da o binada bulunmak yeterli ve gerekli görüldüğünde farklı alışkanlıklar ortaya çıkabiliyor. Günde 8,8 saati ofiste geçiren bir çalışanın 1 saat haberleri…

*HBR’de Eylül’de çıkan Jenerasyon Meseleleri dosyasında Evrim Kuran’ın kaleme aldığı bu güzel ve kapsamlı araştırmayı Medium Remote bloğumuzda paylaşıyoruz .

Universum — Türkiye’nin Gençleri İçin En Çekici İşverenler Araştırması 2019 Yılında Ülkede 83.000 Gencin Görüşleriyle Şekillendi

Genç yetenek araştırmalarının küresel lideri Universum tarafından 61 ülkede bir buçuk milyonun üzerinde genç…

**Berç Çubukciyan’ın HBR’de Mayıs 2019'da çıkan yazısını sizlerle paylaşıyoruz...

Her geçen gün artan dahiliyeti ile 2025 yılında kurumlardaki insan sermayesi mozağinin yüzde 75’ini oluşturması öngörülen yeni kuşağın (milenyum ve Z), alışılagelmiş mevcut dünya düzenini değiştireceği aşikar. Kurumları hayrete sokacak bulgularla dolu araştırma neticesinde yeni kuşağın yüzde 61’lik kısmı, önümüzdeki iki…

Startup mı? Girişim mi?

Son zamanlarda “startup” ve “girişim” kavramlarını sıklıkla duymaya başladık..

Peki bu iki kavram aynı anlama mı geliyor?

Yıldız Holding’te Dijital Kültür Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapan Şerafettin Özsoy’un HBR’de çıkan kapsamlı yazısını remote bloğumuz medium’da paylaşıyoruz..Keyifli okumalar..

İlla haftanın her iş günü işe gitmeniz gerekli mi? Tatil yapmaktan bahsetmiyorum… Hafta içi bir gün işyerine gitmeseniz, işinizi evden ya da istediğiniz başka bir yerden yapsanız, işler aksar mı?

Bu soruyu eğitimler esnasında küçük girişimlerden büyük holdinglere kadar birçok yer ve görevdeki çalışana sordum. Yapılan işe göre değişmekle birlikte…

**Harvard Business Review’da Mayıs 2019'da yayınlanan güzel bir Selin Yetimoğlu yazısı..

Mobil teknolojilerin gelişmesi ve internet bağlantılarının güçlenmesi sonucunda tüm dünyada her geçen gün daha fazla kişi uzaktan çalışma yöntemini benimsiyor. US Census verilerine göre 2000 yılında çalışanların yüzde 3,3’ü uzaktan çalışırken bu oran 2017’de yüzde 5,2’ye yükseldi. …

MediaCat’in geçen sene temelini atıp, 2017'de başlattığı beyaz yaka araştırması tamamlandı.

Diğer beyaz yaka araştırmalarından farklı olan bu araştırma; beyaz yakalının sadece ne yaptığına değil, neyi neden yaptığına da odaklandı. Araştırma, Habitus Research’ün 30 kişiyle evlerini, iş yerlerini, sosyalleştikleri mekânları ziyaret ederek yaptığı bire bir derinlemesine görüşmelerle gerçekleştirildi.

Etnografik alan araştırması sonucunda açığa çıkan kavramları desteklemek için, FikriMühim’in işbirliğiyle uygulanan anket…

2013’te tamamen remote bir yazılım şirketi olarak kurulan Aha!’nın kurucusu ve CEO’su Brian de Haaff tarafından Eylül 2018’de Inc.com’da yayınlanmış bu yazıyı remote.com.tr olarak sizler için çevirdik..https://www.inc.com/brian-de-haaff/17-things-to-do-before-a-remote-job-interview.html

2005–2017 arası remote çalışma iş gücü % 117 arttı! 2016’dan 2017’ye “esnek çalışma” için yapılan google aramaları % 32 artmış durumda.

Hiç şüphesiz…

Remote

Uzaktan (remote olarak) çalışmayı tercih eden ve alanında uzman olan kişilerle, bu uzmanlıklardan remote olarak faydalanmak isteyen firmaları buluşturmak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store