İnsanları desteksiz suçlamalarla itham edip, kin kusarak ülkeye dönmeye ikna edebileceğinizi san…
Bertan Gundogdu
1

hep aynı tavırla karşılaşıyoruz. kin kusma yok. tenkit var. tenkit ediyorsan başka kapıya… yani ben anlamıyorum, nasıl öğreniyorsunuz demokratik tartışma veya konuşma kültürünü? niye kovuyorsunuz önünüze çıkan her aykırı düşünceyi? bunun bir ilerisinde aktrol diyeceksiniz değil mi? siz kovmadınız ben gideyim.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated rentbey (#evet) yeah’s story.