8 Followers
·
Follow

Sadece kısa bir süre için ihtiyaç duyduğunuz son ürün neydi? Bir fotoğraf makinesi mi? Yoksa kısa bir doğa gezisi için bir bisiklet mi? Ya da kamp yapmak istediğin bu dönemde bir çadır mı?

İhtiyacın bunlardan biri olmasa da kısa süreli ihtiyaçların için bazen gereksiz satın alımlar yapabiliyorsun. Bunu biliyoruz ve seni çok iyi anlıyoruz.

Biz Rentover’ız

Kısa süreli ihtiyaçların vardı ya, işte biz o zorunda kaldığın satın alımlarını “Hadi Rentover ile Kirala” ve böylece gereksiz harcamalardan kaçın diyerek sana seslenen yeni bir startupız.

Rentover, kullanıcıların sahip oldukları ürünleri kiraya verebildiği ve diğer kullanıcıların ürünlerini kiralayabildiği bir platform.

Bu biraz resmi oldu evet. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek için bir hikaye anlatsak daha iyi olacak sanırım. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store