2 Followers
·
Follow

Image for post
Image for post
Fredrik Syversen i IKT-Norge og Nassir Achour, daglig leder i Reodor.

Coop, Telia, Fortum, Entra og Sopra Steria skal i samarbeid med IKT-Norge, Oslo kommune og innovasjonsstudioet Reodor utvikle løsninger basert på publikums innspill til prosjekt Bydugnad.

– Vi vet at det er mange som i dag sitter inne med ideer til hvordan man kan gjøre Oslo bedre og smartere, og at det er behov for nye og gode løsninger som svarer til utfordringer befolkningen har. Koblingen mellom befolkningen og private aktører er sentral for å sette disse ideene ut i live, og utnytte ideene sitt potensiale, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Derfor går nå IKT-Norge, Oslo kommune, Reodor, Folk Oslo og disse fem bedriftene sammen om prosjekt Bydugnad — med mål om å utvikle smartløsninger som er etterspurt av Oslos innbyggere. …


Har du erfaring med design av digitale produkter og tjenester, og brenner samtidig for ny teknologi? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Reodor er et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre tjenester, produkter og prosesser. I forbindelse med flere nye prosjekter med noen av landets ledende selskaper, er vi på leting etter en UX Designer med en sterk forståelse av ny teknologi og mulighetene det forløser.

Frist: 1. august

Som UX Designer i Reodor får du ansvaret for å knytte teknologi med gode brukeropplevelser, i prosesser hvor vi går fra innsikt og prototyping til utvikling av nye produkter og tjenester. …


Image for post
Image for post

Reodor bidro til growth hacking for NRK TV-aksjonen 2018, og prosjektet er nå nominert til aller gjeveste pris i PR-EM, i Diamond-kategorien «Superior Achievement in Measurement and Evaluation».

Reodor er sammen med kommunikasjonsbyrået Trigger, som ledet kampanjen, nominert til en Diamond-pris i tradisjonsrike SABRE Awards. Reodor hadde ansvaret for metrics og growth hacking, og brukte sitt egetutviklede analyseverktøy Butter Metrics for å sikre daglig målstyring gjennom prosjektet.

– TV-aksjonen er en unik tradisjon som skaper utrolig mye engasjement blant det norske folk, med tusenvis av frivillige, ordførere og fylkesmenn som er prakteksempel på norsk dugnadsånd. At vi kunne bidra med et komplimenterende teknologisk element, som sørget for at prosjektet hele veien hadde stålkontroll på tallene sine, er vi utrolig stolte av, sier Hallgeir Knutsen, produktsjef i Reodor. …

About

Reodor

– et innovasjonstudio som jobber med å skape, bygge og forbedre produkter og tjenester for noen av landets fremste selskaper.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store