Antalya’ya Yaz Erken Geldi

Meteoroloji genel müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya 1 hafta daha sıcak ve güneşli havanın etkisinde kalacak. 25 dereceyi bulan sıcaklıklarda Antalyalılar hafta sonlarını deniz kenarında geçiriyor. Mevsim normallerinin 78 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki haftadan itibaren yerini soğuk havaya bırakacak.

Tüm yurt genelinde etkili olacak soğuk hava Antalya’da da etkisini gösterecek ve sıcaklıklar 5–6 derece arasında düşecek. Antalya hava durumunu canlı izlemek için tıklayın. Hava durumunu her gün canlitvx.com adresinde canlı olarak takip edebilirsiniz. Özellikle Antalya’da seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın Antalya hava durumuna dikkat etmesi ve Uzmanların uyarılarına uymaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde önlem alınmadan yaşanacak bir sel felaketinde büyük mal kayıpları yaşanabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.