Hard Kork Life

Hvorfor skrev du “Maersk bør kollektiviseres” på din blog?

Da jeg var atten fik jeg tatoveret et cirkel a, som præventiv hævn imod min fremtidige småborgerlige jeg.

Jeg vidste ikke at tatoveringer kan fjernes med laser. At kroppen både tilgiver og glemmer.

Det ved jeg nu.

Men selvom du sletter ting fra din blog, så glemmer internettet aldrig. Internettet tilgiver aldrig.

Like what you read? Give Johannes Busted Larsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.