İki renk

“Özgürlüğünü bilmeyen insanlar ve dünyanın genişliğini keşfetmemiş ruhlar ne rüzgarı ne de yolları özler.”

Saatlerdir yürüyordu belki de, sırt çantası ile. Bilmediği şehrin ara sokaklarında kendi kayboluşunu arıyordu. Yağmur eşlik ediyordu ona. Belki de gerçekten kaybolmuştu. Ne fark ederdi ki. Kaybolmaya gelmişti zaten. Onu buraya atan rüzgarın anlatmaya çalıştıklarını bir anlasaydı.. Dilini bilmediği bir şehrin insanları nasıl yaşıyorlardı merak ediyordu. Kafası ara sokaklardaki balkonlarda, mimaride, başı hep yukarıda. Yağmur damlaları yüzünden aktı boynuna. Hiç bitmesindi bu yürüyüş. Ne üşüyen elleri ne de ıslanması umurundaydı. Anın tadını çıkardı tam olarak. İçinde bilmediği bir sevgi ile kalbine seslendi: Bir tek o eksik değil mi? Tek başıma gezdiğim bu sokaklarda günün birinde o da olacaktı.

Saatlerdir yürüyordu, fotoğraf makinesi elinde. Kaçırdığı hiçbir şey olmamalıydı. Keşke ayağına daha rahat bir ayakkabı giyseydi. Şehirde kendiliğinden bir ahenk vardı, sanki arka fonda bir romantik müzik çalışıyordu. İnsanları rahat, dingin, huzurlu. Hiçbir koşuşturmaları yok gibiydi. Ne kadarda ihtiyacı vardı buna. Şehir bir masal anlatıyordu sanki duymayı, dinlemeyi bilene. Yaşanmışlık kokuyordu. Onları görmeyi çalıştı. Kalbinin derinine seslendi: bulmak değildi amacım bu yolda. Aynı yolun yolcuları ile beraber yürümekti.

Aynı şehrin sokaklarında bile olsalar, zamanı gelmediyse önünüzden geçer ama göremezsiniz. Dünyanın bir ucunda kendi hayatlarını şekillendiren bu insanlar birbirlerine renk katmayı öğrendiklerinde karşılaşacaklardı.“Birlikte seyahat ederek oldukları yerde kalacaklardı.” İşte o zaman birbirlerinin kalplerine sesleneceklerdi…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.