Copyright or copyleft? Can I be both please?

Mijn mening over copyright? Hmm well let’s get it started then.

Het idee achter copyright begrijp ik helemaal. Iedereen wilt wel eens winst maken met wat zij hebben gecreëerd. Dat maakt copyright heel simpel en gemakkelijk om te vertellen. ‘If you want something, you have to pay for it’.

Maar in de praktijk lijkt het toch niet zo gemakkelijk te zijn. Als wij voor bijna alles wat wij doen, moeten betalen is dat natuurlijk wel een andere verhaal. Ik heb daarom een abonnement bij Netflix aangeschaft om zo al mijn favorieten films en series te bekijken. Maar er staan natuurlijk niet alles beschikbaar op Netflix dus illegaal films en series bekijken is the only option. Ik download ook heel veel liedjes wat ook illegaal is maar wij kunnen niet betalen voor alles. Ik zing ook wel eens ‘happy birthday’ voor vrienden en familie, wat volgens mij ook mag.

Maar ik zou het zelf niet leuk vinden moest ik iets maken en mensen het zomaar ‘stelen. Daarom kan ik niet kiezen. Can I just be both?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.