Nyfikenhet och inlärning.

Jag reagerar på åsikter som ofta sprids i sociala medier om hårdare uppfostran och hur det gamla klassrummet ska vara en modell som behöver återkomma…

Gabriel Heller Sahlgren skriver i Dagens Samhälle:

För att ta skolan ur psykosens grepp måste politiker helt enkelt börja inse att det inte finns några genvägar till högre kunskaper. Hårt jobb och inlärning, inte glädje eller välbefinnande, måste ligga i fokus.

Men, suck… Vad är det han och de andra har missat? Jo. Hårt jobb och inlärning går hand i hand med glädje och välbefinnande. Fokus måste ligga på att föra samman dessa.

Att lära sig är kul. Bland det roligaste människor har på daglig basis, genom hela livet. Du är aldrig för ung eller för gammal för att lära dig något nytt. Men, det måste byggas på nyfikenhet — inte tvång och repetition som i ett döende industrisamhälle.

…”kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande”. Som hämtat från en handbok i hur man kör kunskaperna i botten, alltså…

Att dra slutsatser som uppmuntrar individer att ställa sig i ledet och följa auktoriteter utan ett starkt kritiskt tänkande är rent av idiotiskt. Det må fungera om du vill uppnå vissa statistiska förändringar, visst — men det är också fullkomligt historielöst om du vill skapa fria och goda individer. Se den uppsjö av sociala experiment gjorda efter andra världskriget.

Milgrams experiment om konflikten mellan auktoritär lydnad och personligt samvete.

Att kalla sig själv för “expert” och tro att världen blir bättre om bara du och andra “experter” får mer auktoritet är ett vansinne som återfinns hos psykopater.

Hårt arbete och motgångar är en vardag för den nyfikna och envisa människan. Hen lär sig av sin nyfikenhet och ställer nya frågor för att ta sig framåt. Varje problem löst ger större glädje och känsla av välbefinnande än i princip något annat, och gör det hela därmed dessutom värt trots alla motgångarna.

Det är i alla fall min erfarenhet. Tjenis.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.