Waarom zou je bijdragen aan de TYPO3-community?

Als ontwikkelaar van websites gebaseerd op TYPO3 heb ik me de laatste jaren meermaals afgevraagd of het handig was om bij te dragen aan de TYPO3 community. Steeds kwam ik voor mezelf tot de conclusie dat de verbeteringen en nieuwe functies toch wel “vanzelf” kwamen en dat ik mijn tijd wel beter kon besteden. Hoe naïef kon ik zijn…


Tijdens de Europese TYPO3 conferentie van afgelopen jaar in Amsterdam, werd ik tijdens de presentatie van Benni Mack over TYPO3 CMS v8 weer even met mijn beide benen op de grond gezet. Uiteraard hebben de mensen die momenteel hard werken aan TYPO3 een visie en hebben zij hun eigen ideeën, maar iedereen werd uitgenodigd om betrokken te raken bij de community en zodoende ook zelf mee te bepalen welke functies en aandachtspunten verwerkt worden in de komende versies van TYPO3.

Iedereen heeft zijn eigen “dromen”. Op privé gebied, maar in dit geval dus ook op TYPO3-gebied. En zoals in het filmpje van Denzel Washington tijdens Benni zijn presentatie te zien was, kan je je dromen niet verwezenlijken zonder doelen te stellen. Een droom zonder doelstelling, blijft een droom en leidt uiteindelijk tot een teleurstelling. Na de presentatie heb ik contact gezocht met Benni om te kijken hoe ik kan bijdragen. Al snel bleek dat dat op verschillende vlakken mogelijk was maar dat bijvoorbeeld het reviewen van wijzigingen een makkelijke instapper was. Zo gezegd zo gedaan: ik stelde mij zelf ten doel om nog diezelfde maand te starten en zo iedere week een review te doen.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Ik heb voor het eerst deelgenomen aan een codesprint en heb regelmatig patches gecontroleerd. En ik moet zeggen het werkt aanstekelijk! Ik merk dat door betrokken te raken bij de community, je enorm veel kennis op doet van de basis van TYPO3. Ik dacht altijd TYPO3 redelijk goed te kennen, maar de afgelopen maanden is me duidelijk geworden dat met kennis van de basis van TYPO3, je problemen binnen je klant-projecten veel eenvoudiger oplost. Door het doen van community-werk kan ik dus zeggen dat ook mijn betaalde werk hier van profiteert. Daarnaast heb ik mensen leren kennen met enorm veel kennis van TYPO3. Naast dat dit gewoon erg gezellig is, kan je ook altijd op deze mensen rekenen als je met een probleem zit. Zolang je zelf ook maar voor mensen klaar staat om te helpen.

Wat mij betreft zou de vraag dan ook niet moeten zijn “Ga ik bijdragen aan de TYPO3 community?”, maar meer “Hoe kan ik bijdragen aan de TYPo3-community?”. Ik help je op deze laatste vraag graag antwoord geven. Ben jij geïnteresseerd in het bijdragen aan TYPO3, neem dan contact met me op.

Ik hoop dat jij er ook zo over denkt en dat ook jij gaat beginnen met bijdragen aan de TYPO3-community. Met zijn allen kunnen we er een nog beter en mooier CMS van maken!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.