café Weltschmerz — ICT in het onderwijs

Café Weltschmerz is een burger-journalistiek platvorm wat zich sterk maakt voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur met andere perspectieven. Wij geloven in de kracht van het gesprek als bron van verandering en publiceren op het internet.’ (bron: café Weltschmerz)

Ik kende ‘ze’ van café Weltschmerz een beetje van interviews met mensen die ik via andere kanalen volg, zoals Lex Hoogduin en Arjen Kamphuis. Toen Rients Hofstra me zei dat hij op Weltschmerz wilde vertellen over zijn alternatief staatsbestel (maar geen interviewer wist), bood ik aan dat gesprek samen te doen. Café Weltschmerz was akkoord en je kunt het hier terugzien.

Dat was mijn eerste keer als interviewer. Het beviel, waarna we afspraken dat ik er interviews zou gaan maken over ICT, Privacy en transparantie van bestuur.

Dit zijn ook kernpunten voor de Piratenpartij. In het forum en online discussie platform ‘loomio’ denken mensen mee over gasten, onderwerpen en in voorbereiding op interviews.

In de zomer heb ik veel oudere Weltschmerz interviews teruggeluisterd (je kan ze ook streamen en downloaden via soundcloud) en op 29 augustus 2018 sprak ik met mijn eerste eigen gast; Astrid Oosenbrug over ‘ICT in het onderwijs’. Je kunt het hier terugzien. Voor de Piratenpartij in Utrecht schreef ik er een stukje over en dat kun je hier (en hieronder) teruglezen.

Ik kwam in contact met het MBO Horizon College. Vanaf komende maandag 24 september ga ik er, als docent ICT security, een aantal uur in de week les geven.

NB Het gesprek met Michiel Steltman over artikel 11 en 13 van de EU copyright directive werd eerder gepubliceerd. Er staan interviews op de planning over petitierecht, WIV2017, DDOS, cybersecurity en WOB.


ICT in het onderwijs

De onderwijsraad schreef in mei 2014 een brief aan de staatssecretaris, dat eigentijds onderwijs nodig is om leerlingen en studenten voor te bereiden op hun toekomst. Ze moeten meer dan voorheen gaan beschikken over ‘21ste -eeuwse vaardigheden’.

De raad schreef ook dat volgens haar dit bij de tijd houden vooral een taak is van leraren, school-, team- en afdelingsleiders en besturen. Om te zien hoe dat op dit moment in de praktijk gaat ging ik in mijn eerste interview voor café Weltschmerz in gesprek met Astrid Oosenbrug (ICT-er, tot maart 2017 Tweede Kamer lid namens de PvdA) en Zawadi Done (developer, ethical hacker, MBO student).

De brief van de onderwijsraad uit 2014 stelde ook dat de ruimte voor curriculumvernieuwing van onderaf (via de leerkrachten zelf) lang niet altijd wordt benut. ‘Een groot aantal leraren volgt tamelijk strikt de lesmethodes die de school gekozen heeft. In de lesmethoden en leerboeken is er dan ook weinig gerichte aandacht voor. In vergelijking met vijftien jaar geleden lijkt er nauwelijks sprake te zijn van voortgang’.

De onderwijsraad adviseerde daarom een permanent college in te stellen ten behoeve van het formele curriculum dat vanuit de rijksoverheid wordt aangeboden. Dit leidde tot ‘Platform #Onderwijs2032’ die in januari 2016 haar eindrapport uitbracht.

Rond die tijd leerde Zawadi Done hoe leuk programmeren is en wat je nog meer allemaal kunt doen met computers. Hij leerde zichzelf hacken, leerde meer buiten de school dan er binnen, wat in de klas tot spanningen leidde.

De naam ‘Platform #Onderwijs2032’ draagt het jaartal 2032 in zich. Dat is het jaar waarin kinderen die anno 2015 tot het onderwijs toetreden aan hun volwassen en werkende leven beginnen. In haar rapport schrijft het platform: ‘dat wil niet zeggen dat de voorstellen van het Platform dan pas hun beslag moeten krijgen; toekomstgericht onderwijs kan niet wachten tot 2032’.

Zawadi wil graag naar de Universiteit, maar hij heeft om toegelaten te worden eerst zijn diploma MBO nodig. Astrid ging samen met Zawadi in gesprek met de directeur van de onderwijsinstelling. Waar in de klas de relatie met de leerkracht slechter werd in plaats van beter, was er bij de directeur van de koepel veel meer begrip, wat er toe leidde dat de lessen op school erdoor werden verbeterd.

Het verslag van platform #Onderwijs2032, leidde tot het oprichten van Curriculum.nu dat in teams ‘het kerncurriculum’ (daarmee bedoelen ze 70% van de onderwijsinhoud, het deel dat vanuit de overheid wordt aangeboden), actualiseert. Een van die teams heeft haar focus op ‘Digitale geletterdheid’. Ze schrijven over hun voortgang op de website.

Mijn zoon van nu 12, wilde al een tijdje graag leren programmeren. Maar waar moet je dan als ouders beginnen met dat aanbieden? We vonden buiten de basisschool om, ‘Bomberbot’, dat in de zomervakantie een week lang cursus gaf op een school in Hilversum (en in andere plaatsen). In een vol klaslokaal in het midden van de hittegolf zat daar een week lang een klas vol gelijkgestemde kinderen intensief te programmeren. Hij ging die week in de vakantie met meer plezier naar school, dan in het hele voorgaande jaar. In het gesprek refereer ik aan die programmeerlessen, die door PABO studenten werden gegeven.

Astrid laat met een voorbeeld van de cloudacademy zien hoe het bedrijfsleven zelf inspeelt op de behoefte aan ICT onderwijs en Zawadi draagt een T-shirt ‘I hacked the Dutch government and all I got was this lousy t-shirt’.

Die 21ste -eeuwse vaardigheden leer je momenteel nog het beste, als je er ook zelf wat voor doet.

interview terugkijken
bron: café Weltschmerz
bron: Piratenpartij Utrecht