donor

Rico Brouwer
Feb 13, 2018 · 3 min read

Sinds 1998 bestaat het vrijwillig Donorregister in Nederland. Ik heb mij daar destijds in geregistreerd met ‘keuze 1’ (Het na overlijden voor transplantatie beschikbaar stellen van organen en weefsels) ik droeg dit pasje bij me sinds 27 juli 1998.

Vandaag werd de nieuwe donorwet aangenomen in de Eerste Kamer die stelt dat orgaandonatie voor een ‘ingezetene’ (als je bent ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie) de standaard is en dat voor wat betreft orgaan donatie met ingezetenen anders wordt omgegaan dan met mensen uit een ander land. De staat claimt met deze wet zeggenschap op de organen in het lichaam van een overledene. Dat is in strijd met artikel 11 van de grondwet dat stelt: ‘Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt’ en ‘Dit artikel hoort bij artikel 10 (Recht op privacy). Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt.’ Waar in het verleden de overheid de absolute bescherming van lichamelijke integriteit liet voorgaan op de wens levens te redden met donor-organen, kiest onze overheid er met deze wet voor het belang van orgaandonatie te stellen bóven dat van lichamelijke integriteit.

De manier om in Nederland vanaf nu je grondrecht op lichamelijke integriteit te doen gelden is dat je je eerst moet registreren aan de centrale database van donorregistratie. Ik voer campagne tégen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV) die het in artikel 10 geregelde grondrecht op privacy aantast, waar we in referendum op 21 maart over gaan stemmen.

Nu is er weer een wet aangenomen waarin de overheid eigendom claimt op iets dat nog meer dan je eigen data, onvervreemdbaar is: je lichaam. Bij leven en bij dood: mijn data, mijn lichaam. Zonder mijn toestemming stop je daar geen chip in en zonder mijn toestemming haal je daar ook geen organen uit. Ongeacht het verondersteld algemeen belang. Ik vind dat je niet als burger aktief je hoeft uit te spreken om deze grondrechten te doen gelden.

Hoe dan wel?

Bij ieder officieel contact met je gemeente, zoals het ophalen van een paspoort, zou je geinformeerd kunnen worden over het bestaan van het donorregister. En had je daar nog geen keuze in vastgelegd, dan kan je er vrijblijvend worden gevraagd of je je keuze wilt maken en vastleggen. Of dat je misschien een informatie boekje wilt? En vul je toch geen keuze in, dan doet de overheid dat niet namens jou.

Zojuist heb ik mij uitgeschreven uit dit register.
Ik ga NIET akkoord met bovenstaande registratie’, zoals het vinkje in het plaatje hieronder doet vermoeden. Ik ga NIET akkoord met deze nieuwe wet, wat deze wet betreft ben ik dan maar liever geen ‘ingezetene’.

Uitschrijven én inschrijven gaat via deze website:
https://www.donorregister.nl/uwregistratie/digitaal#!/login

NB Het wetsvoorstel is op 13 september 2016 na hoofdelijke stemming met 75 stemmen voor (PvdA (met uitzondering van Eijsink), SP, D66, GroenLinks,50Plus, Houwers) en 74 stemmen tegen (VVD (met uitzondering van Berckmoes-Duindam, Remco Bosma, Ten Broeke, Duisenberg, Van der Ree, Teeven, Wijngaarden), CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, PvdD (Wassenberg was niet aanwezig), Groep Kuzu/Öztürk, Groep Bontes/Van Klaveren, Klein, Van Vliet) aangenomen door de Tweede Kamer.

PvdD ‘Wassenberg was niet aanwezig’ is relevant: hij was ‘te laat’. Zou hij er wel op tijd geweest zijn, dan was de wet niet aangenomen.

Op 13 februari werd met hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer gestemd:
38 Eerste Kamerleden waren voor de nieuwe donorwet, 36 senatoren stemden tegen.

dit artikel werd gepubliceerd op Piratenpartij.nl

gebruikte bronnen:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2174426-donorwet-door-eerste-kamer-senatoren-willen-eerst-informatie.html

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33506_initiatiefvoorstel_pia

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnblu821m2

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160913/gewijzigd_voorstel_van_wet_3

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008066/2016-08-01

https://nos.nl/artikel/2131881-afwezig-kamerlid-bij-donorstemming-het-was-mijn-eigen-schuld.html

    Rico Brouwer

    Written by

    creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer