Kodak Punt (copyright)

Vroeger zag je bij een mooie plek om foto’s te maken op vakantie, wel eens een bordje staan met ‘Kodak Spot’ erop. Foto’s maakte je op analoge filmrolletjes, vaak van firma ‘Kodak’. Kodak was opgericht in 1888 en ging failliet in 2012 nadat ze te lang hadden geprobeerd hun verouderende foto technologie te beschermen via repressieve patent wetgeving. De opmars van digitale fotografie ging wel gewoon door en toen Kodak dat ook door had, was het voor hen te laat.

Ik stond afgelopen dinsdag op een ander soort ‘kodak punt’. Juist toen ik bij een fotograaf naar binnen ging om foto’s te laten maken voor de Piratenpartij verkiezingscampagne, kreeg ik een Email met daarin de keuze om al dan niet door te gaan in loondienst, zoals ik dat de afgelopen jaren steeds deed. Wilde ik als een soort Kodak vasthouden aan wat vertrouwd voelt, of zou ik mee veranderen? Ik ging in ieder geval naar binnen en maakte mijn foto’s.

Diezelfde avond werkten Ancilla en ik aan een format dat we tijdens de verkiezingscampagne kunnen gebruiken om in te spelen op de actualiteit. Zo kunnen we straks snel schakelen via internet met beeld, geluid en interactie. Als testcase hielden we een NPO radio 1 interview van afgelopen week tegen het licht.

Een van de dingen die ons opvielen was hoe dat gaat als je het piratenpunt van ‘hervorming copyright wetgeving’ uitlegt aan een journalist. De interviewer Niels Heithuis van de NOS stelde zich op het standpunt dat ‘al dat gratis downloaden’ ten nadele zou zijn van de artiest en dat het logisch is dat een grote filmstudio door copyright wetgeving beschermd wordt in haar recht de investering in een dure productie terug te verdienen en er winst op te maken.

Het leek Niels Heithuis van de NOS niet te lukken om het punt te begrijpen dat Ancilla probeerde te maken. Of is er een betere manier om het uit te leggen die wij nog niet hebben gevonden? Dat is ook een reden waarom we interviews als deze analyseren: ‘Hoe kunnen we nog beter laten zien waarom we met zijn allen beter worden van onze Piratenpunten’? De wens om een verouderd business model te beschermen zit soms diep, kennelijk zowel bij journalisten van de NOS als bij die multinationals. Of is het een afkeer van verandering? De wereld om je heen verandert of je het nu wilt of niet en hoe goed je het ook uitlegt, er moet wel een wil zijn om dat te zien. Denk aan Kodak die als wereld marktleider dat niet wilde zien tot aan het punt dat ze failliet ging omdat ze koos voor repressieve patent wetgeving in plaats van innovatief inspelen op de markt.

Een voorbeeld van een multinational die wél succesvol copyright repressie voor zich weet te laten werken is Disney. Walt Disney is al in 1966 overleden, maar nog steeds mag niemand behalve firma Disney iets creatiefs doen met de afbeelding van Mickey Mouse. De copyright regels in de Verenigde Staten werden zelfs speciaal voor Disney aangepast. De Piratenpartij wil óók dat copyright wetgeving wordt aangepast, maar dan zo dat de artiest wordt beschermd tegen de multinational, niet de multinational tegen de artiest.

Woensdag kreeg ik mijn eerste digitale foto uit die fotoshoot en voor mij ligt die keuze. Ga ik verder met loondienst zoals ik dat afgelopen twintig jaar deed? Of is de wereld om me heen veranderd en is de echte vraag of ik mee verander?

Soms is een kodak punt een kruispunt.

Hoe is de foto?

gebruikte bronnen:

http://edelmanphotography.com/about/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kodak

http://priceonomics.com/how-mickey-mouse-evades-the-public-domain/

https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney

http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/onderwerpen/367989-de-aftrap-ancilla-tilia

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rico Brouwer’s story.