vakantiepost voor Thierry Baudet de formatie

Beste Thierry,

Vóór jij en ik verkiesbaar werden voor de Tweede Kamer, sprak ik je op een debatavond in je ‘Forum voor Democratie’ in Amsterdam. Jij deed toen dingen en ik kwam net kijken. Snel doorspoelen naar nu: jij bent gekozen, wij niet.

Gefeliciteerd!

Wat mij nou zo leuk leek toen, is om rond deze tijd iemand als onze lijsttrekker in de Tweede Kamer te horen vertellen hoe het dan allemaal wel moet.

Niet gelukt, maar nu hebben we jou. Ik zag net je speech in de kamer van eind juni; daar wil ik je wat over zeggen.

Je zegt dat de ‘makke schapen’ van de Tweede Kamer aan het roer staan en je zegt erbij dat ze niet weten hoe. Maar je helpt ze ook niet.

Je concludeert dat het systeem van de Tweede Kamer een poppenkast is die niet meer houdbaar is. Oké, maar wat je er tegenover stelt is nog niet echt een plan. In je advies aan verkenner mevrouw Schippers dring je er op aan om de vaste figuren van traditionele partijen te vervangen door nieuwe figuren. Door andere poppen in dezelfde poppenkast bedoel je?

De olifant in de poppenkast die Tweede Kamer heet, is hoe we onze regering vormen. Als Nederland dat proces van formatie nou eens een beetje anders zou inrichten? Op een manier waarin we leidend maken wat speelt in de samenleving, in plaats van de poppetjes waarmee we het spel spelen. Recht doen aan de verkiezingsuitslag in onze representatieve democratie betekent dat we die 150 mensen aan de leiding zetten en hun de onderwerpen laten vaststellen die door de te vormen regering worden opgepakt. Met alleen meer capabele ‘schaapherders’ in het zakenkabinet dat je voorstaat, doe je geen recht aan de verkiezingsuitslag en breng je ons verder af van meer directe democratie.

Je zou een voorstel ‘verbeteren van het formatieproces’ kunnen schrijven en aan de Tweede Kamer aanbieden, na het reces? Hier een aanzet voor zo een plan. Het heeft nog geen baard, misschien heb je er wat aan voor je volgende speech:

1. De Tweede Kamer kiest voortaan de belangrijkste thema’s die in ieder geval door de komende regeringspartners uitgewerkt moeten gaan worden. Dat lijstje wordt de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur.

2. De grootste partij levert de informateur en bedenkt met welke partijen ze dit avontuur in wil gaan. Willen ze die verantwoordelijkheid niet? Ervoor passen mag ook.

3. Op thema’s waar de partijen het onderling niet eens kunnen worden, spreken ze af dat ze via consultatie met de burgers en de Tweede Kamer een voorstel zullen uitwerken dat op een meerderheid kan rekenen.

4. Partijen die het op basis van punt 1 en 2 met elkaar eens worden, vormen de regering, en een minderheid is prima. Dat is het kabinet dat uitspreekt zich in dienst te willen stellen van de Kamer. Het zal per dossier meerderheden gaan verwerven.

Addendum: De formatie vindt plaats onder leiding van de grootste partij, maar als het hun niet lukt, daarna de tweede, dan de derde etc. tot de laatste gekozen partij. Als het hun ook niet lukt, worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

5. En als je tussendoor met formatievakantie gaat ben je af.

Hé Thierry, fijne vakantie man, je hebt het verdiend. Je bent een aanwinst in de Kamer, al was het maar omdat je hebt laten zien dat een kleine nieuwe partij wel degelijk zetels winnen kan in Nederland.

groetjes,

Rico

Gebruikte bronnen:

Thierry in de Tweede Kamer: https://www.youtube.com/watch?v=ARhHELotURY

Rico in de huiskamer: https://opiniez.com/2017/06/21/over-de-nederlandse-soevereiniteit-reactie-op-rutger-van-den-noort/

Brief aan Edith Schippers: https://forumvoordemocratie.nl/actueel/fvd-brief-aan-verkenner-edith-schippers

Hoe, de Olifant: https://soundcloud.com/echtesprookjes/olifant-in-de-kamer

Olifant in de Kamer (liedje)