Geri kafalılık, Solculuk ve Gelecek
Zeki Seskir
162

Ilginc oldugu kadar benim de katilidigim fikir.

Aciklamalar tam oturmus.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mustafa YILDIRIM’s story.