Էմիլիյա Մկոյանի կյանքի նպատակն ու հոբբին.

Կարծես ինստագրամը իմ կյանքի մի մասը դարցած լինի: Իմ հոբբին կապված է հենց ինստագրամում ադմին լինելու հետ տեղադրում եմ իմ բլոգում: Սիրելով իմ գործը այն դժվար չեմ համարում, քանի որ մեկնաբանություները և քննադատություններն թողնում եմ ուրիշներին:

Նպատակներս այնքան շատ են որ ինքս կողմնորոշվել չեմ կարող: Բայց կա մի նպատակ որի իրագործումը շատ կարևոր է ապագայիս համար դա իրավաբան դառնալն է:

Ես շարժվում եմ հետևյալ կարգախոսով՝ ամեն ինչի վերջ ինչ որ բանի սկիզբն է եթե չլինի լուսաբաց չի լինի նաև մայրամուտ:

Like what you read? Give Rima Arakelyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.