Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր-Անգլելա Մերկելը գործնական այցով հանդիպել է Դիլմա Ռուսեֆֆի հետ

Բառախաղ-Երկու քույր ենք ,երկուսս էլ մի բոյի

Ուղիղ խոսք-Իվ Սեն Լորան.«Կնոջ զգեստում ամենակարեւորը՝ դա կինն է, ով կրում է այն»

Բլոգային վերնագիր-Ինչպես հեշտորեն ազատվել անցանկալի մազերից

Ստահոդ վերնագիր -Սկանդալ։Հայ երգչուհիները սկսել են համագործակցել միմյանց հետ

Թվով վերնագրեր-Ջրի 2 կաթիլ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.