1 số điều bắt buộc biết khi tiến hành thành lập công ty tnhh hai thành viên

Bravolaw giúp quý khách thành lập mọi loại hình doanh nghiệp, mọi ngành nghề đăng ký kinh doanh, chúng tôi gồm các luật sư chuyên sâu luật doanh nghiệp sẽ giúp bạn thành lập công ty tnhh 1 cách nhanh nhất và thuận lợi nhất, liên quan ngay tới Bravolaw để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

khái niệm công ty tnhh 2 thành viên

Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp 5 2005 Công ty nghĩa vụ hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu bổn phận về những khoản nợ và nghĩa vụ gia tư khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có nhân cách pháp nhân nói từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty bổn phận hữu hạn ko được quyền phát hành cổ phần.

Đặc điểm của công ty tnhh 2 thành viên

a. Đặc điểm về tư cách pháp lý : Công ty tnhh có nhân cách pháp nhân. tư cách pháp nhân của công ty tnhh được xác định kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký buôn bán. Việc thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty tnhh do những giao dịch trước thời khắc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc bổn phận công ty.

b. Đặc điểm về vốn: Công ty tnhh có gia sản riêng. gia tư riêng của công ty là 1 khối thống nhất. tách biệt khỏi gia tư riêng của các thành viên và được biểu diễn bằng tiền ưng chuẩn khái niệm vốn.

c. Đặc điểm về dừng trách nhiệm: ngừng bổn phận của công ty về mọi hoạt động của mình là gia tư riêng của công ty. các thành viên của công ty nên chịu bổn phận về hoạt động của công ty và cũng được giới hạn trong phạm vi vốn mà họ đã cam đoan góp vào công ty. Điều này có tức là ngay cả khi, thành viên ấy chưa đích thực góp vốn vào công ty mà mới chỉ đăng ký thì vẫn bắt buộc chịu bổn phận về hoạt động của công ty.

Điều kiện thành lập công ty tnhh hai thành viên

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp những chủ thể tham dự thành lập Công ty TNHH thành viên thành viên trơ lên có thể là 1 tổ chức hoặc là 1 cá nhâ, số lượng tối thiểu là hai và số lượng thành viên không vượt quá 5 mươi (50).

ngoài ra các tổ chức, cá nhân tham dự thành lập Công ty TNHH một thành viên cần đáp ứng được các điều kiện sau đây (Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005):

một. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước không tính có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ giả dụ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây ko được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan quốc gia, đơn vị lực lượng vũ trang quần chúng Việt Nam sử dụng gia sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, lính giỏi, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội quần chúng. # Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiều năm kinh nghiệm trong những cơ quan, đơn vị thuộc Công an quần chúng. # Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ các người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác;

e) Người chưa thành niên; người bị tránh năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

f) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) các giả dụ khác theo quy định của luật pháp về phá sản.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền tậu cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty bổn phận hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ ví như quy định tại khoản bốn Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân sau đây ko được tậu cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty bổn phận hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan quốc gia, đơn vị lực lượng vũ trang quần chúng. # Việt Nam tiêu dùng gia tư quốc gia góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) những đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật pháp về cán bộ, công chức.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khi tham dự thành lập doanh nghiệp bắt buộc chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

1. Giấy đề nghị đăng ký buôn bán theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định;

hai. Dự thảo Điều lệ công ty;

3. Danh sách thành viên và những giấy má bên cạnh sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh dân chúng, Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh quần chúng. #, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoại trừ thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức ấy đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp giấy tờ đăng ký buôn bán.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty buôn bán ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp buộc phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty buôn bán ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề.

Dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

1. Tư vấn khởi đầu

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý tác động tới giai đoạn thành lập, hoạt động, quản lý công ty TNHH hai thành viên;
 • Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty;
 • Tư vấn về những hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn về việc thiết lập văn bản buộc ràng giữa các thành viên sáng lập trong công ty
 • Tư vấn hồ sơ, tài liệu chuẩn bị thành lập công ty TNHH 2 TV;
 • Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của những thành viên
 • Tư vấn nguyên tố về thủ tục mua hoá đơn lần đầu cho doanh nghiệp
 • Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ…
 • Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp, tên viết tắt thích hợp với nhu cầu và đề xuất của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp;
 • Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp đặt ngành nghề và dự tính ngành nghề buôn bán sắp tới),
 • Tư vấn những điều kiện trước lúc thành lập, những điều kiện sau khi thành lập đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn nhân tố cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các bổn phận về tài chính sau lúc đăng ký buôn bán và công đoạn hoạt động sản xuất buôn bán ;
 • Tư vấn về cơ cấu nhân sự, quyền hạn, trách nhiệm của những thành viên/cổ đông trong công ty

Nếu như bạn vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị để tiến hành thành lập công ty bạn có thể tìm đến các dịch vụ tư vấn thành lập công ty tnhh để giúp bạn tiết kiệm được thời gian cũng như tiền bạc cho mình.

hai. các giấy tờ được biên soạn thảo bởi Bravolaw :

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
 • Danh sách thành viên sáng lập
 • Điều lệ công ty
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng;
 • Sổ đăng ký thành viên.
 • giao kèo lao động_nếu có
 • Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
 • Giấy chứng nhận góp vốn cho những thành viên;
 • Quyết định bổ nhậm Giám đốc;

3. công đoạn thực hành dịch vụ tư vấn:

 • Đại diện cho người sử dụng trên phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư để nộp giấy má Thành lập Doanh nghiệp;
 • Đại diện cho người tiêu dùng để theo dõi hồ sơ của doanh nghiệp và nhận kết quả giải đáp của Phòng đăng ký kinh doanh
 • Nhận kết quả là Giấy chứng thực ĐKKD tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện tại cơ quan Công an để xin giấy phép sử dụng con dấu;
 • Tiến hành thủ tục để làm con dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế);
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và mã số hải quan cho doanh nghiệp;

bốn. chấm dứt dịch vụ thành lập công ty:

 • hai bên thanh lý hợp đồng dịch vụ;
 • Biên bản bàn giao tài liệu
 • hướng dẫn thủ tục nhân tố để người tiêu dùng mua hoá đơn
 • phân phối giấy má chi tiết cho người tiêu dùng sắm hoá đơn lần đầu hoặc dùng dịch vụ mua hóa đơn của Bravolaw .
 • Tư vấn các việc nên làm ngay sau khi công ty được thành lập.

liên can ngay tới Bravolaw để được tư vấn thêm về thành lập công ty tnhh hai thành viên.

Nguồn tin: http://luatsuonline.vn/thanh-lap-cong-ty/thanh-lap-cong-ty-tnhh

Like what you read? Give rinkatori a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.