A kereskedő esete — avagy mire jó a mérleg és az eredménykimutatás

RIPORT
RIPORT
Mar 13, 2015 · Unlisted

Van egy kedvenc sztorim egy kereskedőről, aki megvett valamit 7-ért eladta 8-ért aztán ugyanazt a terméket visszavette 9-ért és eladta 10-ért.

Arra kérdésre, hogy mennyi hasznot csinált, a példa egyszerűségéhez képest elég sokféle válasz szokott érkezni. A poszt elolvasása előtt most mindenki vegyen egy nagy levegőt és gondolja ki a megoldást.

Piaci guru válasz 1.

Azok akik egyet mondanak általában úgy gondolkoznak, hogy miután nyert egyet, azonnal veszített egyet és aztán nyert még egyet szóval egy a haszon. (1–1+1). DDDDDDAAAAAANNNNNGGGG, nem jó a válasz.

Piaci guru válasz 2.

Van akik még messzebbre mennek és azt mondják, hogy az első ügylet után nyert egyet, de a mivel a termék eredeti ára hét volt, ezért a következő vásárláson bukott kettőt és ezért a két darab egyes hasznosságú eladás meg a veszteség pont kioltja egymást, tehát a válasz nulla. (1–2+1)DDDDDDAAAAAANNNNNGGGG, nem jó a válasz.

A sztorira egyszer a kedvenc zsenim azt mondta, hogy hiába csűröm csavarom a példát a becsapós “ugyanazt a terméket” fordulattal, nincs a világon olyan könyvelő aki elrontaná, hogy valójában ez az ügylet kettes hasznosságú, tehát a kereskedő kettőt nyert.

A zseninek igaza volt. A válasz kettő, de nézzük meg kétféle megközelítésből is miért gondolta, hogy egy könyvelő nem hibázhatja el a választ.

A megoldás eredménykimutatás használatával

Ha egy könyvelő elkészíti a kereskedő eredménykimutatását, akkor a következőt fogja prezentálni.

Összes bevétel a periódus alatt: 7+9=16

Összes kiadás a periódus alatt: 6+8=14

Eredmény = 16–14=2.

Pofon egyszerű megoldás, mondhatnánk ezért olyan okosak a könyvelők☺

A megoldás mérleg használatával

A mérleg az egy vicces dolog, mert nehezen érthető, de ugyanarra a megoldásra fogunk jutni, még akkor is ha belekeverjük a piaci guruk véleményét, hogy egy picit nekik is igazat adjunk.

Képzeljük el a mérleget egy olyan két oldalas kimutatásnak ami minden pillanatban amikor ránézünk a bal oldalon azt mutatja, hogy mi van a kereskedőnél (eszköz). A jobb oldalon pedig, hogy honnan van (forrás). Ha találunk valamit a kereskedőnél a bal oldalt, addig kell feltennünk a kérdéseinket, még meg nem találjuk a jobb oldalt is, és a kettő meg nem egyezik.

Kezdjük is el.

  1. Van a kereskedőnek 7 pénze

Itt kezdődött a feladat. Tehát most tegyük fel egy pillanatra, hogy volt neki pénze, méghozzá pontosan 7 egység. Mehet is a 7 egység a bal oldalra.

Honnan van? Nem tudjuk, de bevallása szerint ő maga bocsátotta rendelkezésre korábbi megtakarításaiból, hogy elkezdje a nagy kalandot az “eggyel-mindig-növekvő-árú-termék-eladása-de-senki-nem-tudja-mennyit-keresek “ bizniszbe.

Nevezzük ezt tőkének, amit a kereskedő “tett bele a cégébe”, hogy elkezdje a bizniszt. Szóval tőke megy a jobb oldalra.

2. Van egy termék hétért, vegyük meg!

A kereskedő meg is vette. Ha most megállnánk, mit látnánk? A kereskedőnek pénze nincs, de van terméke. A terméket 7-ért vett, tehát hetet is ér.Tehát mehet a termék a jobb oldalra.

Honnan van? Először is pénzből amit elköltött a jobb oldalról. A pénz pedig a bal oldali tőkéből volt. Szóval minden ok, hiszen a bal oldalon ott szerepel továbbra is tőke.

3. Adjuk el nyolcért!

Eladja.

Termék több nincs, de van helyette 8 pénz.

Miből van a nyolc pénz? Az eredeti 7 tőkéből és a mostani haszonból, amit keresett az ügyleten ami 1 egység .

Szóval bal oldal 8 pénz. Jobb oldal 7 tőke 1 haszon.

4. Vegyünk meg valamit kilencért!

Na most jön a baj. Ha ránézünk hogy mi van a mérlegben, akkor tuti nincs 9 egység pénz, hogy megvegye a terméket, ezért valakitől kér 1 egységet, melyet a deal után visszaad.

Lett tehát egy termékünk 9 -ért, mehet a jobb oldalra.

Miből van?. Hát a tőkéből, a korábbi haszonból, meg az egy egység kölcsönből. (7+1+1)

5. Jöjjön a guru!

Na és akkor itt álljunk meg egy pillanatra és kavarjuk bele azokat, akik az elején rosszul számoltak.

Nézzük a legpesszimistább piaci gurut, aki azt mondta, hogy :

“várjál már!!! Hát ha ugyanazt a terméket az előbb megvetted hétért, akkor te hiába vetted meg kilencért, az akkor is csak hetet ér “.

Tegyük fel, hogy elhisszük neki. Nézzük mi történik a mérlegünkben az eladás előtt. A 9 értékű készletből 7 lesz, tehát a kereskedő bukott kettőt!

Miért bukott kettőt? Mert a guru leértékelte a készletünket. A jobb oldalt tehát 7 készlet, a baloldalt 7 tőke, -1 haszon (1 korábbi haszon mínusz két bukás a piaci guru miatt), 1 korábbi kölcsön.

Mintha semmit nem csinált volna a kereskedő, és még tartozik is.

6. A mi traderünk azonban tízért értékesített

És itt a kulcs… lehet, hogy megállítottuk az időt és kénytelenek voltunk elfogadni, hogy a készletünk csak hetet ér. De mivel a kereskedőnk leleményes ezért a termékre talált vevőt tízért is. Ezért most 3 egység hasznot realizált.

Tehát jobb oldalra jön a 10 pénz. És bár unalmas… de honnan van ez? Az eredeti 7 tőkéből, -1+3 azaz 2 haszonból és 1 kölcsönből. És el is jutottunk, ahhoz az eredményhez, amit szerettünk volna.

7. Ha már itt vagyunk adjuk vissza a kölcsönt!

Adjuk vissza azt az egy kölcsönt. És azt is azonnal látjuk, hogy nemcsak mérlegünk és az eredménykimutatásunk de a pénzeszköz változásunk is ugyanazt fogja mutatni. Pénzünk ugyan már csak 9 lesz, hiszen visszaadtunk egyet.

És a szokásos kérdés …. hogy miből van? A 7 tőkéből meg a 2 haszonból. De most nem ez a kérdés!

Ha megnézzük egy pillanatra, hogy a kereskedőnek mennyi pénze volt az elején, és most….. tehát összehasonlítjuk a kezdeti és végleges pénzeszköz állományát szintén ugyanazt azt értéket fogjuk kapni. (9–7=2)

Hogy a zsenikének igaza volt-e vagy sem, és a könyvelők azonnal rávágnák-e a helyes megoldást, azt nem tudhatjuk, viszont ha használod a Riportot akkor gond nem lehet.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade