Millennials, hoe pak ik dat aan?

De nieuwe generatie verovert in hoog tempo de arbeidsmarkt, de millenials zijn aan hun opmars begonnen. Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze deze jongen mensen het beste kunnen aantrekken en behouden voor hun bedrijf. In deze blog ga ik je duidelijk maken wat millennials willen en hoe je hier als bedrijf mee om kan gaan.

Wat zijn nu millennials? Het zijn personen die geboren zijn tussen 1980 en 2000 en ze worden ook wel generatie Y genoemd. Deze generatie groeide op rond de millenniumwisseling, vandaar de typerende naam. Op dit moment vormen zij 35% van de wereldwijde beroepsbevolking. Veel van hen zijn kort geleden afgestudeerd en op zoek naar hun eerste baan, veel talentvolle mensen die je nu aan jouw bedrijf kan binden.

Waar zijn deze mensen naar op zoek in een baan en in hun leven? Ik zet het voor je op een rij:

- Millenials moeten het gevoel hebben dat wat zij doen betekenis heeft en dat zij waarde toevoegen aan de wereld. Daarnaast houden zij ervan als ze wordt verteld dat ze goed bezig zijn. Erkenning is belangrijk! Als werkgever kun je hier op inspelen door te zorgen dat er een cultuur in je bedrijf heerst waarin prestaties van mensen erkent en gevierd worden. Dit zal millennials aan je binden.

- Ze hechten grote waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Ze houden er van de vrijheid te krijgen hun tijd zelf in te vullen. Zolang ze maar resultaten leveren! Het is het waard deze vrijheid te geven aan je personeel, op de lange termijn zal dit een positief effect hebben op het werkplezier en de productiviteit!

- Samenwerking! Millennials komen het best tot hun recht in hechte teams. Ze zijn goed in het opbouwen van relaties met collega’s en resultaten boeken in teamverband. Het is verstandig je bedrijf zo in te richten dat de omgeving ingericht is op het werken in teamverband. Denk bijvoorbeeld aan comfortabele ruimtes voor groepsmeetings.

- Transparantie is belangrijk voor millennials. Zorg voor een open cultuur binnen je bedrijf waar mensen goed met elkaar communiceren en de waarheid durven te zeggen. Ben ook helder in je verwachtingen van je werknemer en durf ook je eigen tekortkomingen te delen. Op die manier win je het vertrouwen van je medewerkers!

- Millennials willen zichzelf boven alles kunnen ontwikkelen. Ze willen werken in een organisatie waar ze perspectief hebben en een helder ontwikkelingspad. Geef ze een stip aan de horizon waar ze naar toe kunnen werken en ondersteun ze daarin.

Iedere generatie is anders en dit kan soms voor conflicten zorgen op de werkvloer. Zorg dat jij als ondernemer de bruggenbouwer bent tussen de verschillende leeftijden en optimale samenwerking faciliteert. Veel succes!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store