ang sakit pa din…

Pakiramdam ko yun kantang di man lang nagpaalam ay sinulat para sa akin pakiramdam ko yun nararamdaman nun puso ko nandun lahat.

Sabi doon sa kanta “ hindi ko alam kung bakit kita nagustuhan basta ang alam ko lang ikaw ang buhay ko.”

Pero ako lang pala nakaramdam nun one sided pala to…

“Pinaramdam mong mahal mo rin ako yun pala niloko mo lang ako.”

Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon naramdaman ko uli na masaya yun puso ko na mas makulay yun buhay…

“ Matamis na mga pangako ay walang pusong napako”

Sabi nia mabubulok na ko sa piling nia hindi namn pala totoo hanggang salita lang. masirap pakingan pero hanggang doon lang…

“Bigla na lang kinalimutan ang pagibig na alay ko”

Hindi ko alam kung may totoo ba sa mga nangyari sa amin sa pagmamahalan namin? May totoo kaya doon?

“Taon na nag lumipas bakit nasasaktan pa rin

Ano ba ang nagawa ko tanong ng puso ko?”

Eto ang exactong tanong ko hindi ko alam ano kayang nagawa kong mali? Bakit ganun totoo namn ako lahat ng pinakita ko at pinaramdam ko pero hindi pa rin ako sapat. Kelan ba gagaling tong puso ko? Kelan???

�������S���

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.