Hoe ik mijn Instagram deed stijgen van 1000 naar 7000 volgers
Kenny Vermeulen
183

Boenk erop, een leuk en eerlijk bericht 😉.

Ik heb eens een foto gehad die om een of andere reden plots 1000 x geliked werd. Ik had geen likes gekocht, niet speciaals gepost en ook niet meer hashtags dan anders gebruikt. Ik kon er niets aan doen. Volgens mij werd via een bepaald algoritme mijn post gewoon heel veel geliked, ik weet het niet.

Alleszins, ik vond het niet leuk. Het plezier van Instagram was er af! Ik heb liever dat mensen mijn foto’s liken omdat ze mijn foto’s leuk vinden en om geen enkele andere reden.

Ook vind ik dat die profielen die je volgen en dan niet meer volgen echt flauw, hebben ze dan echt niets beter om aandacht te trekken!?

Bedankt om eens een inzicht te geven in hoe het eigenlijk echt werkt.

Spijtig genoeg moeten we hieruit echt besluiten dat de meeste ‘grote-kleine’ profielen hier hun volgers, likes en comments van halen 😤.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.