Evinizde tam otomatik bir fabrika kurmaya ne dersiniz?

Bir şirket 3 boyutlu yazıcılarla tam otomatik bir sistem dizayn etti ve mukemmel bir şekilde çalışıyor. Videoyu izleyelim ve görelim :

https://youtu.be/K5WYLnOcggY

Videodan da görüldüğü gibi, 3 boyutlu yazıcılardan oluşan bir sistem ve bunların her türlü işlemleriyle ilgilenen bir robot kol ile tam otomasyon sağlanmış durumda. Sistemi kontrol eden robot kol üzerinde bulunan webcam aracılığı ile sistemi sürekli izleyip herhangi bir problemde çözüm sağlayarak, sorunsuz olarak üretimin tamamlanmasını sağlıyor.

3 boyutlu yazıcılarla çalışmak her zaman bir insan gözetimi ve müdehalesi gerektirir( Basılacak malzemenin eksiksiz olması, üretilen parçanın tabladan alınması, yalnış üretimin anında durdurulması vb…). Sürekli yazıcıyı takip etmek, çok malzemeden oluşan mekanizmaların çıktısını almak sıkıcı ve zaman kaybı. Bu problemlere çözüm getirmek amacıyla bir firmanın yaptığı otomatik sistemi görmekteyiz.

Like what you read? Give Robolata_com a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.