Visste du att om du läser ordet ”bye” kan det få dig att köpa mer? Dessutom av en så enkel anledningen som att ”bye” låter som ”buy”. Lär känna ”bye-now-effekten”.

Vad visade studien?

I ett experiment utfört på en restaurang som testade en ”betala vad du vill”-modell, fick deltagare läsa en text innehållandes antingen orden ”bye bye” eller ”so long”. Efteråt fick de bestämma ett pris för måltiden. Det visade sig att deltagarna som exponerats för ”so long” satte ett genomsnittspris på 32 dollar medan de som hörde ”bye” uppgav ett pris på 45,50 dollar.

Och vad betyder det?

Att deltagarna som hört orden ”bye bye” var…


Har du svårt att göra dig av med saker? Tröjan du köpte förra året men aldrig har använt eller traven med böcker som du redan läst och nu mest står och samlar damm eller skidstället som du aldrig fick användning för. Oavsett vad det är för prylar du har svårt att göra dig av med har du säkerligen känt av ”Endowment-effekten”.

Vad visade studien?

I ett klassiskt experiment av Daniel Kahneman, Jack L. Knetsch och Richard H. Thaler från 1990 blev studenter indelade i rollen som köpare och säljare. Säljarna blev tilldelade varsin kaffemugg och fick sedan bestämma ett lägsta pris de var…


”Keep it simple” är nog en av kommunikationsvärldens mest uttjatade sägningar. Du har säkert lärt dig att det är ett effektivt sätt att göra information lättare för mottagaren att ta till sig. Men visste du att enklare ord och budskap även kan uppfattas som mer trovärdiga och sanna? Det kallas ”Speak-Easy-Effect”.

Vad visade studien?

I en studie av Hyunjin Song med kollegor fick deltagarna bedöma hur skadliga de uppfattade livsmedelstillsatser med namn som var enkla att uttala respektive svåra att uttala. Tillsatserna var exempelvis ”Alpha-tocopherol”, ”Ferric Sodium”, ”Butylated Hydroxyanisol”.

Det visade sig att substanserna med de mer svåruttalade namnen uppfattades som mer skadliga…


Är du dålig på att minnas namn? När du hälsat på en ny person, kommer du sällan ihåg namnet efteråt men desto oftare minns du vad personen jobbar med, var ni träffades och till och med vad ni pratade om. Det vill säga att du kommer ihåg vissa detaljer från mötet men inte just namnet. Känns det igen? Då har du upplevt den så kallade ”Baker-baker-effekten”.

Vad visade studien?

Forskaren L.E James bad en grupp deltagare att titta på bilder med människors ansikten och några tillhörande rader om personernas namn och yrke. Kort därefter fick de se samma ansiktsbilder igen och skulle återkalla…


Om du går igenom dina tidigare partners eller personer du dejtat, kan du se tydliga likheter mellan dem? Om ja, är du inte ensam. Forskning från University of Toronto visar att vi tenderar att falla för personer med liknande egenskaper. Vi verkar alltså dras till en viss ”typ”.

Vad visade studien?

Forskarna Yoobin Park och Geoff MacDonald använde data från en nioårig lång studie i Tyskland för att jämföra personligheterna hos nuvarande och tidigare partners hos 332 personer. …


Studie visar att en förlorad plånbok fylld med kontanter har ökad sannolikhet att bli återlämnad.

I det kortbaserade samhälle vi numera lever i har du nog sällan sedlar i plånboken? Kanske bör du återgå till en plånbok fylld med kontanter. Forskning visar nämligen att det kan öka chansen att du får tillbaka din plånbok, om du tappar den.

Vad visade studien?

I 355 städer i 40 länder undersökte forskargruppen vad som får människor att returnera en plånbok till sin ägare. Forskarna reste till länderna och lämnade in mer än 17 000 förlorade plånböcker i receptionen på olika institutioner såsom hotell, banker, museer, postkontor…


Tycker du ibland att din röst låter lite gnällig, pipig eller har andra egenskaper som kanske inte brukar uppfattas som en ”attraktiv” röst? Misströsta inte. Enligt forskning gillar du sannolikt din röst mycket mer än du tror – om du inte vet att rösten är din.

Vad visade studien?

Forskarna lät 80 män och kvinnor bedöma attraktiviteten hos röstinspelningar med olika människors röster. Vad de inte visste var att deras egen röst ingick bland inspelningarna. …


Det är semestertider och kanske har du vänner som berättat om något härligt de ska vara med om i sommar – som du själv drömmer om? I så fall kanske du känner dig lite avundsjuk just nu? Ny studie visar att vi upplever starkare avundsjuka före det att en kompis varit med om något vi själva önskar oss än efteråt. Det vill säga innan vi faktiskt vet hur härlig upplevelsen var.

Vad visade studien?

Forskaren Ed O’Brien med kollegorna Alexander Kristal och Eugene Caruso lät 620 deltagare föreställa sig att en nära vän skulle få uppleva något som deltagarna själva önskade sig. Exempelvis…


Att höra skvaller om dig själv kring ett beteende du ägnar dig åt kan motivera dig till att vilja ändra det beteendet.

Tänker du att skvaller är något negativt och lite ”fult”, och något vi helst inte bör ägna oss åt? Ny forskning, publicerad i tidskriften Social Psychological and Personality Science, visar att det mesta vi skvallrar om faktiskt är neutralt och att skvaller, trots sitt rätt negativa anseende, har många fördelar.

Vad visade studien?

I en studie av forskaren Megan Robbins med kollegor fick deltagarna bära en inspelningsenhet under två till fem dagar. Efter att forskarna plockat ut de delar av konversationerna…


Kollar du ständigt din mobil när du är ute och shoppar? Om ja, se till att lägga undan den åtminstone när du handlar mat. En studie publicerad i Journal of Marketing visar att mobilen kan kosta dig mer än du tror.

Vad visade studien?

Forskaren Dhruv Grewal med kollegor lät 400 personer bära ett par ”eye-tracking”-glasögon samtidigt som de handlade i en affär. Med hjälp av glasögonen kunde forskarna se exakt vad köparna gjorde när de shoppade samt vad de tittade på. Några av deltagarna uppmanades att använda sina mobiltelefoner medan några blev ombedda att lägga bort dem under sin shoppingrunda.

Det visade…

Rodolfo Agency

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store